Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

16 Ελληνικοί Δήμοι σε σεμινάριο διαχείρισης απορριμμάτων στις Βρυξέλλες


Χθες Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 έληξε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων στο πλαίσιο της οποίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ακολούθησε τη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών και οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διαχείριση αποβλήτων. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 16 αντιπροσωπευτικών Δήμων της χώρας στο σεμινάριο στις Βρυξέλλες επιτέχθηκε η υποστήριξη της εφαρμογής των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι Δήμοι της Ελλάδας, αλλά και Δήμοι από όλες τις Περιφέρειες που είτε έχουν ιδιαίτερα θέματα (τουριστικά φορτία, προσφυγικό ρεύμα, κλπ) είτε έχουν αναλάβει θετικές πρωτοβουλίες στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσα από την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων διαχείρισης με σύγχρονο και ορθολογικό τρόπο, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές μιας κυκλικής οικονομίας στην προοπτική μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων.

Στην επιστολή του προς τους δημάρχους των ανωτέρω ΟΤΑ ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, και στην μεγάλη αλλαγή που σχεδιάζεται και υλοποιείται στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα και στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Απαραίτητη συνέχεια του σεμιναρίου οφείλει να είναι η επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων, η επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομένων, υπηρεσιών και κοινού, η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στην ανακύκλωση, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η διάδοσή τους σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, κλπ.

Στην ιδιαίτερα χρήσιμη εκδήλωση δόθηκε έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση ως βασικών κανόνων της κυκλικής οικονομίας και παρουσιάστηκαν από Ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, θετικές πρακτικές διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, καθώς και χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων συσκευασιών. Δόθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, εκδόσεις εγχειριδίων και οδηγών και για οικονομικά εργαλεία υποστήριξης της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης.

Αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή η μεγάλη σημασία διάχυσης και της γνώσης και εμπειρίας που υπάρχει, ενώ δόθηκε η δέσμευση για παρόμοιες πιο αποκεντρωμένες ανάλογες εκδηλώσεις τεχνικής βοήθειας σε κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και ανώτατα στελέχη με ανάλογη αρμοδιότητα, των δήμων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Πειραιά, Λάρισας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Σπάρτης, Ελευσίνας, Βριλησσίων, Λέσβου, Θήρας και Κέρκυρας.

Λόγω της επικαιρότητας στις δυτικές περιοχές της Αττικής και για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων, που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφάσισαν την κατ’ εξαίρεση μεταφορά και διάθεση των αδρανών υλικών (φερτών υλικών, χώματος, πετρών, κ.ά.), που συλλέγονται από τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης, στο ανενεργό λατομείο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Έτσι διευκολύνεται η λειτουργία των Δήμων (κυκλοφορία, πρόσβαση σε οικίες και περιοχές, κ.ά.) και εντός τριών μηνών θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόμιμες εργασίες διαχείρισής τους, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με το άρθρο 24 του ν. 4042/2012. Κάποια υλικά θα ανακυκλωθούν μετά τον διαχωρισμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου