Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014, ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
Ενόψιν των Ευρωεκλογών, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε σήμερα 14 Μαίου 2014 ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους με θέμα «Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014». Η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου (Αμαλίας 8, Σύνταγμα) γέμισε από δημοσιογράφους, που ενημερώθηκαν ως προς τα εργαλεία και τα μέσα, που τίθενται στη διάθεση τους για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014, καθώς και με γενικότερες πληροφορίες σχετικά με  τις προβλέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει προκλήσεις με την περαιτέρω σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, την ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και την ανεργία... καθώς πρέπει να παρθούν μέτρα για τη τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας.  Επίσης η προστασία των καταναλωτών και τα περιβαλλοντικά θέματα θα απαιτήσουν τη προσοχή του Κοινοβουλίου τα επόμενα χρόνια... όπως για παράδειγμα και η συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, την οποία το νέο Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα απασχολήσει τους νεοεκλεγέντες βουλευτές, καθώς θα επανεξετάσουν τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για τη περίοδο 2014 – 2020.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και το 2010 συνέθλιψε οικονομίες της ΕΕ κατέδειξε την ανεπάρκεια πολλών συστημάτων και χρηματοπιστοτικών ρυθμίσεων σε ισχύ στην ΕΕ. Είναι πια σαφές ότι χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρξει μια φιλικότερη προς το περιβάλλον και δικαιότερη γεωργική και αλιευτική πολιτική.  Στόχος η διασφάλιση επαρκούς προσφοράς τροφής στους πολίτες της ΕΕ και η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς και τους αλιείς.  Το Κοινοβούλιο προσπαθεί για τη χορήγηση δικαιότερων επιδοτήσεων και τιμών για τους γεωργούς και την εστίαση των προσπαθειών στην προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και της καλής διαβίωσης των ζώων. Ήδη οι ευρωβουλευτές πίεσαν για την υιοθέτηση ενός νέου, βιώσιμου καθεστώτος για την αλιευτική πολιτική με στόχο τη μείωση της υπεραλίευσης.

Ανάμεσα στους ομιλητές ο κ.Γεώργιος Ρωμαίος, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας.   
κ.Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, κ. Γεώργιος Ρωμαίος

Θέματα που παρουσιάστηκαν:
-«Συσχετισμοί δυνάμεων και προοπτικές για το ΕΚ μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαίου» από τον κ.Λεωνίδα Αντωνακόπουλο, Επικεφαλή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
-«Οι οικονομικές προκλήσεις και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής ένωσης από την επέκταση των εναντιωμένων χωρών», από τον κ.Νικόλαο Φίλιππα, Καθηγητή, Πρόεδρο Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Καθηγ. Νικ.Φίλιππας,  κ.Γεώργιος Ρωμαίος
-«Αύριο η δημοσιογραφία:  από το λαϊκισμό στην πραγματικότητα» από τον κ.Αθανάσιο Παπανδρόπουλο, Δημοσιογράφο, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
-«Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία, Νέοι και αγορά εργασίας – προκλήσεις και προοπτικές», από τον Αργύρη Περουλάκη, Αναπληρωτή Επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων.

-«Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014: Εργαλεία για τους δημοσιογράφους» από τον Κων/νο Τσουτσοπλίδη, εκπρόσωπο Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

 Το σεμινάριο είχαν δυνατότητα να παρακολουθήσουν και διαδικτυακά www.europarl.gr