Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2012 Οι εκπομπές ρύπων για το 2012 στην Ευρώπη των 27 αναμένεται να είναι μειωμένοι κατά 2,1% σε σχέση με το 2011.  Η Eurostat εκτιμά ότι το 2012 οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide =CO2) μειώθηκαν και είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αφού το CO2 είναι από τους βασικούς παράγοντες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αντικατοπτρίζει περίπου το 80% όλων των EU greenhouse gas emissions.... δηλαδή των αερίων του φαινόμενου  του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Οι εκπομπές αερίων επηρεάζονται από παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη, το μέγεθος του πληθυσμού, μέσα μεταφοράς και βιομηχανικές δραστηριότητες. Η Ευρώπη αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες σκοπεύουν  να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων greenhouse gases. Το γραφείο στατιστικών της Eurostat για πρώτη φορά δημοσιεύει νωρίτερα τους υπολογισμούς για τους ρύπους CO2 και τις εκπομπές αερίων από τη χρήση ενέργειας το 2012. Αυτοί οι πρώιμοι υπολογισμοί δόθηκαν στη δημοσιότητα μόνο 5 μήνες μετά από το τέλος του 2012, καθώς αναφέρονται σε μηνιαίες ενεργειακές στατιστικές. 
Οι εκπομπές του CO2 έπεσαν σε 23 κράτη μέλη το 2012, ενώ η μόνη χώρα με το υψηλότερο  επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα είναι αναμφισβήτητα η Γερμανία  (728  εκατομμύρια τόνους) και ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία (472 mn tons), η Ιταλία (366 mn tons), η Γαλλία (332 mn tons), η Πολωνία (297 mn tons), η Ισπανία (258 mn tons).  Αυτά τα έξι κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν μαζί κάτι περισσότερο από 70% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27). 
 
Πάντως η Eurostat υπολογίζει ότι οι εκπομπές CO2 μείωθηκαν το 2012 σε σχέση με το 2011 στα περισσότερα Κράτη – μέλη εκτός από τη Μάλτα (+6.3%), την Αγγλία (+3.9%), Λιθουανία (+1.7%) και Γερμανία (+0.9%).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις, που σημειώθηκαν έγιναν στο Βέλγιο και τη Φιλανδία (και τα δύο 11.8%), στη Σουηδία (-10.1%), Δανία (-9.4%), Κύπρο (-8.5%), Βουλγαρία (-6.9%), Σλοβακία (-6.5%), Τσεχία (-5.2%), Ιταλία και Πολωνία (και στις δύο  -5.1%).