Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Μέτρα ενεργειακής απόδοσης για Δημόσια κτίρια: Ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες Αρχές”Το Κ.Α.Π.Ε διοργάνωσε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στο Κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Μέτρα ενεργειακής απόδοσης για Δημόσια κτίρια: Ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές». Το έργο PrioritEE στοχεύει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Δημοσίων αρχών για την επιλογή και την υλοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά αποδοτικών μέτρων ενεργειακού σχεδιασμού.

Το έργο PrioritEE ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο 2019 (30 μήνες), ενώ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg MED 2014 – 2020” από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τον άξονα προτεραιότητας 2 “Προωθώντας στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα κι εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά κι απομακρυσμένες περιοχές”.
Anna Rossi

Ο πλήρης τίτλος του PrioritEE είναι “Θέτοντας προτεραιότητες για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε Δημόσια κτίρια: ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για περιφερειακές και τοπικές Αρχές”. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικοί φορείς από 5 χώρες της Μεσογείου εργάζονται ήδη για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και θέσπιση προτεραιοτήτων σε ότι αφορά επενδύσεις σε δημοτικά κτίρια.Ανάμεσα στους χθεσινούς ομιλητές η Monica Salvia (συντονίστρια του έργου), Anna Rossi (Μονάδα προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Ταμείων, Δήμος Potenza), Zarko Latkovic, Alexandra Machado, Αντώνης Δημητρίου (ΑΝΚΟ Α.Ε.)... Επιστήμονες ήρθαν από αυτές τις 5 χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία κι Ελλάδα, που συνεργάζονται κι ανταλάσσουν εμπειρίες στοχεύοντας στην επίτευξη δύο βασικών αποτελεσμάτων.


Πρώτον τη δημιουργία της εργαλειοθήκης του PrioritEE, που θα χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές διοικήσεις για τη διαχείριση και τη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας μιας προκαθορισμένης σειράς μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ ... και τη θέσπιση προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις.


Δεύτερον, τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών στη περιοχή της Μεσογείου για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης για Δημοτικά κτίρια. Η ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του PrioritEE είναι σε εξέλιξη. Ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DST) έχει αναπτυχθεί κι επιτρέπει την κατάταξη των παρεμβάσεων εξοικονόμησης κι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πάνω από 200 Δημοτικά κτίρια πιλότους.Επίσης ολοκληρώνεται η έρευνα και η καταγραφή της παρούσας κατάστασης των πιλοτικών δημοτικών κτιρίων σχετικά με τη κατανάλωση ενέργειας τους και τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων ΕΕ και ΑΠΕ. Ο πρώτος κύκλος των τοπικών εργαστηρίων ολοκληρώθηκε, ο δεύτερος είναι σε εξέλιξη. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στοχεύουν πρωταρχικά την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στην υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Θα εστιάσουν σε δυο βασικά ζητήματα:
Βελτίωση της γνώσης
Ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέωνΕταίροι:
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας - Ινστιτούτο Μεθοδολογιών για την Περιβαλλοντική Ανάλυση - CNR-IMAA (IΤ) (Συντονιστής)
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας - FCT-UNL (PT)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (EL)
Lucanian Energy Society - SEL (IT)
Περιφερειακός Οργανισμός Ενέργειας Βορειοδυτικής Κροατίας– REGEA (HR)
Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα – UNIZAR (ES)
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ - ANKO (EL)
Διαδημοτική Κοινότητα Leziria do Tejo (PT)
Πόλη του Karlovac (HR)
Επαρχιακό Συμβούλιο του Teruel– DPT (ES)
Συνδεδεμένοι Εταίροι:
Περιφερειακός Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος του North Alentejo (PT)
Συστάδα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Aragon (ES)
Δήμος Potenza (IT)


Πληροφορίες
Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg MED 2014-2020
έχει ειδικό στόχο: 2.1. Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο
Τύπος Έργου: Πιλοτικό Έργο (M2)
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ: 85%
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,222,863.00 ευρώ
Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 299,505.00 ευρώ
Επίσης το Έργο IMPULSE "Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings", υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου