Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Τα ναυάγια ρυπαίνουν τις θάλασσες... συνήθως σε σημαντικές οικολογικές περιοχέςΜια νέα έκθεση αναγνωρίζει τα πιο επικίνδυνα νερά για τη ναυτιλία και υποδεικνύει ότι τα ατυχήματα εκθέτουν ένα ξέχωρο κίνδυνο για τις πιο σημαντικές οικολογικές περιοχές. Σύμφωνα με την έρευνα τα πιο χειρότερα σημεία ατυχημάτων πλοίων είναι στην Νότια θάλασσα της Κίνας, στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα.  Επίσης η μελέτη αυτή, που διεξήχθη από το WWF International, προειδοποιεί ότι ο αριθμός των βυθισμένων πλοίων θα διπλασιαστεί στο μέλλον. 
 
Ο αριθμός των πλοίων, που διασχίζουν τους ωκεανούς παγκοσμίως έχουν αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια από περίπου 85,000 πλοία to 105,000. Τόνισαν νέα λιμάνια μεταφοράς κάρβουνου από την Αυστραλία, τα οποία θα προκαλέσει κίνηση πλοίων κοντά στον Great Barrier Reef. Αν και ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων έχει πέσει διεθνώς, η αναφορά του WWF καταδεικνύει ότι τα περισσότερα γίνονται σε περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές. Από το 1999, υπήρξαν 239 ατυχήματα πλοίων στη Νότια Θάλασσα της Κίνας και τις Ανατολικές Ινδίες, που ονομάζεται και  Coral Triangle, όπου βρίσκονται τα τρία τέταρτα των κοραλιών του κόσμου! 
 
Όπως η Νότια Θάλασσα της Κίνας υπάρχουν και άλλα σημεία ατυχημάτων περιλαμβάνοντας την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και κοντά στα νησιά British Isles. Ακόμη μια πετρελαιοκηλίδα στον Αρκτικό δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Γενικά τα φορτηγά πλοία αποτελούν το 40% των πλοίων που χάνονται στη θάλασσα, όταν τα αλιευτικά σκάφη φτάνουν σχεδόν το ένα τέταρτο των ναυαγίων. Περισσότερο από τα μισά ατυχήματα προκαλούνται από ακραίο καιρό, διαρροές ή όταν το πλοίο κόβεται στα δύο.