Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Η προστασία του κλίματος και η δασοκομία

 Δύο νομοθετικές προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία στο ΕΚ την Τρίτη 17 Aπριλίου 2018 για τη προστασία του κλίματος. Ο πρώτος στόχος μέχρι το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τα απόβλητα θα πρέπει να μειωθεί κατά 30%. Και κατά δεύτερον κάθε αποψίλωση θα πρέπει να εξισορροπείται με τη φύτευση νέων δένδρων. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς, που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ.

Αυτοί οι τομείς είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή. Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για το 2030, ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η δασοκομία θα αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και έναν δεύτερο κανονισμό με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του επιπέδου των εκπομπών που απορροφούν τα δάση.

Οι διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν ότι οι χώρες της ΕΕ, που κόβουν τα δάση θα πρέπει ως αντιστάθμισμα να φυτεύουν νέα δέντρα ή να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα υπάρχοντα δάση, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ισοδύναμη απορρόφηση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν την απορρόφηση των εκπομπών CO2, σύμφωνα και με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ και τη διεθνή συμφωνία για το κλίμα. Η συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα 16 Απριλίου και η ψηφοφορία την επομένη, όπου γύρω στις 3 μμ θα υπάρξει και συνέντευξη Τύπου.

#EUESR #LULUCF #ParisAgreement

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου