Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Κ.Α.Π.Ε. - 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό & 21 Μαρτίου, ΗΜΕΡΙΔΑ για EVERFUND

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο για την εξοικονόμηση και την αποδοτική χρήση του νερού, καθώς και ΗΜΕΡΙΔΑ “Υποστήριξη λήψης αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων”

Η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων (WRI) (ανάλυση που στηρίχθηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές μελέτες, ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες) είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλή έλλειψη νερού, που θα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80% (ίσως και άνω του 80%) των αναλήψεων νερού για τροφοδοσία έναντι των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, έως το 2040. 

Οι χώρες αυτές ήδη αντιμετωπίζουν έλλειψη πόσιμου νερού, η οποία θα παρουσιάσει αυξητικές τάσεις, βάσει ενός “σεναρίου συνήθους πρακτικής”, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη χρήση του νερού, την αποδοτικότητα αυτής, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των υδατικών αποβλήτων, που αποτελούν ήδη αντικείμενο ενασχόλησης των πλέον πρόσφατων προσπαθειών της ΕΕ σε αυτό το πεδίο.

Οι τέσσερις αυτές Ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την πιστοποίηση προσόντων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση νερού, όπως ισχύει και στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του έργου WATTer Skills, μίας κοινής πρωτοβουλίας των τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών προς ένα πιο αειφόρο μέλλον στο πεδίο της Αποδοτικής χρήσης του Νερού, αλλά και της συσχέτισής της με την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων. 


Το έργο WATTer Skills – «Water Efficiency and Water-Energy Nexus in Building Construction and Retrofit» (ERASMUS+) που στην Ελλάδα υλοποιεί το ΚΑΠΕ, θέτει σε λειτουργία την επίσημη ιστοσελίδα του, www.watterskills.eu, 22 Μαρτίου 2018, την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Το WATTer Skills αποσκοπεί στην ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση ενός κοινού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πλαισίου προσόντων, προγράμματος σπουδών και σχήματος πιστοποίησης για την κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα της αποδοτικής χρήσης του νερού και της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων.

Το WATTer Skills αποτελεί μία στρατηγική σύμπραξη η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και ενεργειακών κέντρων από τις τέσσερις χώρες: ADENE – Agência para Energia (Πορτογαλία), FLC – Fundacion Laboral de la Construcción (Ισπανία), FORMEDIL – Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia (Ιταλία) και το ΚΑΠΕ (Ελλάδα).


Επίσης στις 21 Μαρτίου 2018 παρακολούθησα την ΗΜΕΡΙΔΑ του Κ.Α.Π.Ε (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ) στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο Σύνταγμα, σχετικά με την Υποστήριξη λήψης αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου EVERFUND είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 

Το εργαλείο στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, για τη χαρτογράφηση της ενεργειακής απόδοσης τους Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος.

Το εργαλείο EVERFUND έχει σχεδιαστεί ειδικά για:

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια.

Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους. http://app.enerfund.eu/

Σημαντικοί ομιλητές στην Ημερίδα κι ανάμεσα τους, η κ.Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε., ΥΠΕΝ, ο Άρης Παπαδόπουλος, Διευθ. Σύμβουλος ΖΕΒ, ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κ.Ιωάννης Αδάμης, ο Κώστας Παύλου, Greenbanking Τράπεζα Πειραιώς, ο Γεν.Διευθυντής ΚΑΠΕ, Βασίλειος Κίλιας, ο Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ, ο οποίος συντόνιζε την ημερίδα... κ.λπ.