Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

30 χρόνια ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα της Ελλάδος σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (AΠE), της ορθολογικής της χρήσης (OXE) και της εξοικονόμησης ενέργειας (EΞE). Ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1987 με νομοθετική ρύθμιση υπό τη μορφή Προεδρικού διατάγματος [ΠΔ375/87], έχει νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου και Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Χθες 8 Δεκεμβρίου 2017 έγινε μια εορταστική εκδήλωση στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΙΔΑ για το κλείσιμο των 30 χρόνων του φορέα. Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα αρκετά ευρύ επιτελείο επιστημόνων (περίπου 120) και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Πικέρμι Αττικής όπου βρίσκονται οι χώροι εργασίας, τα εργαστήρια και άλλες εγκαταστάσεις. Πέραν αυτών διαθέτει το Αιολικό Πάρκο, το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής κι άλλες εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανάμεσα στις πρωταρχικές δράσεις του ΚΑΠΕ είναι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για νέες ενεργειακές τεχνολογίες, καθώς και υποστήριξη της αγοράς για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας. Επίσης η μελέτη θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής, αλλά και την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα της. Δηλαδή διαδραματίζει έναν πολύ σοβαρό ρόλο κι αυτό το ρόλο τόνισε κι ο υπουργός Περιβάλλοντος κ.Γιώργος Σταθάκης στον χαιρετισμό του μπροστά στις προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής.
 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ.Γιώργος Σταθάκης

Ανάμεσα στους ομιλητές ο Βασίλης Κίλιας, Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ, ο Καθηγ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ, ο Καθηγητής Δημήτρης Λάλας, πρώτος Πρόεδρος ΚΑΠΕ... κι ο τωρινός Πρόεδρος ΚΑΠΕ, Βασίλειος Τσολακίδης. Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, καθώς και του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), του ΕΒΕΑ (Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών).
Βασίλειος Τσολακίδης, Πρόεδρος ΚΑΠΕ

Με το Νόμο 2244/94 ("Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το ΚΑΠΕ με το επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων και εξειδικευμένων, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

Η οργανωτική δομή του ΚΑΠΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές μονάδες:

Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

Νομική Υπηρεσία

To ΚΑΠΕ έχει διαμορφώσει μια δυναμική παρουσία στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, έχοντας να παρουσιάσει πρωτότυπο ερευνητικό έργο και μεγάλο αριθμό συμβολαίων που υλοποίησε για την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυβερνήσεις Τρίτων Χωρών σε θέματα υποστήριξης της σχεδίασης, αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. Από το 1992, το KAΠE στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως 2000 τ.μ., στο 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, στο Πικέρμι Αττικής. Εκτός από τους κύριους χώρους εργασίας, διαθέτει και πειραματικές εγκαταστάσεις υπαίθρου, εξειδικευμένα εργαστήρια ενεργειακών τεχνολογιών, μηχανουργείο, αίθουσες συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη και σημαντική υπολογιστική υποδομή.

Παράλληλα, το ΚΑΠΕ εγκατέστησε στην Αττική, στην περιοχή του Λόφου Σταυραετού Κερατέας, επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο, καθώς και Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής. Το Αιολικό Πάρκο συνδέθηκε με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ, στην οποία διαθέτει το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται. Στην πλήρη ανάπτυξή του, το πάρκο θα έχει εγκατεστημένη ισχύ περίπου 3 MW και θα παράγει ετησίως 7,6 GWh ηλεκτρικού ρεύματος.
Καθηγ. Δημήτρης Λάλας, πρώτος Πρόεδρος ΚΑΠΕ

Οι οικονομικοί πόροι του KAΠE, προέρχονται κυρίως από Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα, όπως και από έργα που εκτελεί για τη βιομηχανία, τα ενεργειακά έργα, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τα κτίρια, κ.λπ. To ΚΑΠΕ, κατά τα τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων:

- Στη δράση του ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ, όπου αφενός αναπτύσσει την εφαρμοσμένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, αφετέρου υποστηρίζει τεχνικά την αγορά για τη διείσδυση και εφαρμογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

- Στη δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου αφενός μελετά τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και αφετέρου αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, χθες απηύθυνε χαιρετισμό στην εορταστική εκδήλωση, που διοργανώθηκε με την αφορμή συμπλήρωσης 30 ετών λειτουργίας του. Παρουσίασε τα βασικά σημεία της ακολουθούμενης πολιτικής για τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα και την υποστήριξη της εξοικονόμησης ενέργειας. Κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές καλείται να παίξει η εκπόνηση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα. Η Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πολιτικής, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και συνεπώς το ΚΑΠΕ, που θα κληθεί να συντονίσει τη σχετική δημόσια συζήτηση, να επιμεληθεί της σύνταξης του Σχεδίου και να παρακολουθεί την εφαρμογή του.
επετειακή φωτογραφία στελεχών ΚΑΠΕ για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του

Οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού υπαγορεύονται, βέβαια, από τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Παράλληλα, ο Υπουργός παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής που ακολουθεί η κυβέρνηση:
* την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας, πέραν του σημερινού διασυνδεδεμένου συστήματος
* την ενίσχυση της αποκεντρωμένης παραγωγής και αυτοπαραγωγής
* τη δημιουργία ενός ισχυρού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε)
* την αλλαγή προτύπου κατανάλωσης ενέργειας με σημαντική ενίσχυση του ρόλου των Α.Π.Ε.
* την ανάπτυξη του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας
* τη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με το σχετικό σχέδιο νόμου να αρχίζει να συζητείται στη Βουλή την προσεχή Πέμπτη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει το ΚΑΠΕ, ως έμπειρος επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας. Τόνισε ότι το ΚΑΠΕ πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη μεγάλη αλλαγή που συνεπάγεται ο ενεργειακός μετασχηματισμός. Προσωπικά πιστεύω μετά από τόσα χρόνια που παρακολουθώ τα περιβαλλοντικά θέματα ότι στη χώρα δεν έχουν γίνει τόσα όσα θα έπρεπε στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπήρξαν πολλοί που καπηλεύτηκαν επιδοτήσεις και κεφάλαια χωρίς έργο. Ενώ ένα κάπως “κλειστό” περιβάλλον έλεγχε καταστάσεις χωρίς να πηγαίνουμε σαν Ελλάδα μπροστά.