Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 2015
Το θέμα αυτού του χρόνου αντικατοπτρίζει τη σημασία των προσπαθειών, που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα για να μπουν στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη [Development Goals (SDGs)]. Ήδη τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μια αναπτυξιακή ατζέντα για τη περίοδο 2015-2030 και η σχέση της βιοποικιλότητας με την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επίσης η επιλογή του θέματος υπογραμμίζει την υιοθέτηση της Διακύρηξης Gangwon Declaration από τους υπουργούς και συμμετέχοντες σε ένα High-level Segment κατά τη διάρκεια του Τwelfth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD). 

Όσο για τη χώρα μας, υπάρχουν κάποια δυσάρεστα, καθώς στην πρώτη συνολική έκθεση για τη βιοποικιλότητα στην Ε.Ε., που δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η  Ελλάδα δεν  εκπροσωπείται... αφού καμιά μελέτη δεν έχει κατατεθεί.   Ενώ ακόμη και μικρές χώρες είχαν υποβάλει 400, 500 ή περισσότερες από 1.000 (λ.χ. Βουλγαρία) μελέτες παρακολούθησης. 

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει για ακόμη μία φορά την  ουσιαστική  απαξίωση της  κοινοτικής  περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Ούτε καν μία μελέτη για την κατάσταση της ορνιθοπανίδας, των προστατευόμενων ειδών και των οικοτόπων, όπως επιβάλλεται από δύο κοινοτικές οδηγίες, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. 

Στην ίδια λίστα φαίνεται ότι χώρες αναλόγου ή μικρότερης έκτασης είχαν καταθέσει εκατοντάδες μελέτες (ενδεικτικά, Αυστρία 722, Βουλγαρία 1.065, Κύπρος 249, Πορτογαλία 951). Η έκθεση Βιοποικιλότητας βασίζεται στα στοιχεία, που υπέβαλαν το 2013 όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία, το 52% των πουλιών της Ευρώπης θεωρείται ασφαλές...δεν αντιμετωπίζει άμεσα τον κίνδυνο εξαφάνισης, ενώ οι πληθυσμοί των μεταναστευτικών ειδών αυξάνονται. 

Τα είδη πτηνών, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura αυξάνονται, γεγονός που υποδεικνύει ότι η λήψη μέτρων αποδίδει. Οι συχνότερα αναφερόμενες πιέσεις για τα πουλιά είναι η γεωργία, η αλλαγή στην κατάσταση των υγροτόπων και το κυνήγι. Όσον αφορά τα προστατευόμενα είδη, σε ευνοϊκές συνθήκες βρίσκεται μόλις το 23%.
Μάλιστα η κατάσταση του 22% των ειδών, που βρίσκονται σε δυσχερείς συνθήκες επιδεινώνεται. 

Μόλις 16% των οικοτόπων βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ το 47% σε μέτρια και το 30% σε κακή. Ο κυριότερος στόχος είναι η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020 και η βελτίωση των συνθηκών στο 50% των ειδών και οικοτόπων. Μόνο το 21% των οικοτόπων βρίσκεται σε ευνοϊκή κατάσταση. Επίσης μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στην προστασία της ορνιθοπανίδας, με το 16% των ειδών να μειώνεται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου