Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

«100 μέρες και για το περιβάλλον»
Με έγγραφό του προς τον Πρωθυπουργό αλλά και τους συναρμόδιους για το περιβάλλον υπουργούς, το WWF Ελλάς αναδεικνύει τις ενέργειες εκείνες που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για το περιβαλλοντικό έργο της νέας Κυβέρνησης και μπορούν να δώσουν ένα σαφές στίγμα βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής μέσα σε μόλις 100 ημέρες.
Το WWF Ελλάς απέστειλε σήμερα στον Πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις αναπτυξιακές πολιτικές υπουργούς έγγραφο με τίτλο: «100 μέρες και για το περιβάλλον» (http://www.wwf.gr/images/pdfs/100-days-env.pdf). Εκεί, εντοπίζει μια σειρά από ενέργειες άμεσης προτεραιότητας που είναι σημαντικό να αποτελέσουν σημείο περιβαλλοντικής εκκίνησης του κυβερνητικού έργου. Με την κίνησή της αυτή, η περιβαλλοντική οργάνωση ελπίζει να προσφέρει χρήσιμο υλικό στο σημαντικό έργο που έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση για την ανάπτυξη μιας ζωντανής ελληνικής οικονομίας και τη βιώσιμη διέξοδο από την κρίση.

Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται προτεραιότητες διορθωτικού χαρακτήρα, ώστε να αναστραφεί πρόσφατη κακονομία που αν διατηρηθεί θα προκαλέσει περιβαλλοντική και οικονομική ζημιά, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει και νομικά κεκτημένα. Στη δεύτερη ενότητα συνοψίζονται θεσμικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη δημιουργία πλαισίου καλής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης μιας ζωντανής και μακροπρόθεσμα βιώσιμης ελληνικής οικονομίας. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από σειρά ενεργειών άμεσης προτεραιότητας για τη διασφάλιση σημαντικών περιοχών μεγάλης οικολογικής σημασίας, των οποίων άλλωστε την οικονομική σημασία ως εξέχοντος τουριστικού προϊόντος δύσκολα μπορεί πλέον κάποιος να αμφισβητήσει. Η τέταρτη, και τελευταία, ενότητα εστιάζει στις επείγουσες προτεραιότητες για αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα μοντέλο καθαρής ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το WWF Ελλάς, το περιβαλλοντικό έργο της νέας κυβέρνησης για τις πρώτες 100 μέρες από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των υπουργών μπορεί και οφείλει να εστιάσει στους εξής άξονες (αναλυτικά οι προτεραιότητες στο συνημμένο έγγραφο):
    Κατάργηση της περιβαλλοντικά καταστροφικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι μάλιστα σημαντικό να καταργηθούν άρθρα πρόσφατα ψηφισμένων νόμων, πριν αυτά τεθούν σε ευρεία εφαρμογή και μας φέρουν προ εξαιρετικά δυσάρεστων τετελεσμένων. Χαρακτηριστικότερα εξ αυτών είναι συγκεκριμένα άρθρα από τον δασοκτόνο νόμο (ΦΕΚ 269 A'/24.12.2014), ο οποίος ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων λόγω του προφανούς πελατειακού του χαρακτήρα και της σωρείας τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, καθώς και άλλα που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση σε αιγιαλό, όρια εκπομπών ρύπων στον Ασωπό, λειτουργία φορέων διαχείρισης και ερασιτεχνική αλιεία.

    Ζωντανή οικονομία και καλή διακυβέρνηση που θα εστιάζει ενδεικτικά στην αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, την ορθή λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, τον χωρικό σχεδιασμό, το περιβαλλοντικό δίκαιο, την κοινωνική οικονομία και την εκ βάθρων αναθεώρηση του Επενδυτικού Νόμου προς ενίσχυση πραγματικά βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.
    Μέτρα για την άμεση προστασία των σημαντικών περιοχών της χώρας. Ενδεικτικά, απαιτείται η άμεση προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Επιπλέον, εκκρεμούν συγκεκριμένες ενέργειες για περιοχές όπως ο Κυπαρισσιακός κόλπος, αλλά και το Πάρκο Πρεσπών για το οποίο εκκρεμεί ακόμη από το 2010 η κύρωση από την ελληνική πλευρά της τετραμερούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής. Επανεξέταση προτείνεται και για υπό ανάπτυξη επενδυτικά σχέδια, όπως το σχέδιο εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική.

    Καθαρή ενέργεια με ξεκάθαρη στόχευση προς έναν νέο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030, φιλόδοξο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα, και κυρίως, επανεξέταση της οικολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα V και ταυτόχρονη αναζήτηση των ρεαλιστικών και καθαρών εναλλακτικών λύσεων.   
«Η νέα κυβέρνηση έχει σίγουρα να αντιμετωπίσει πληθώρα δύσκολων και κρίσιμων προκλήσεων. Υπάρχει όμως μία πρόκληση στην οποία μπορεί να απαντήσει άμεσα και αυτή δεν είναι άλλη από τη στροφή της χώρας προς μία ανάπτυξη με γερά πόδια, τόσο για τους οικονομικούς δείκτες όσο και για τους ανθρώπους. Το περιβάλλον δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε παράπλευρο χαρτοφυλάκιο. Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας. Ένα μέλλον αισιόδοξο, χωρίς αδιέξοδα και στείρα οικονομικά μοντέλα, όπως το σκιαγραφούμε και με την πρότασή μας «Ζωντανή ελληνική οικονομία». Αρκεί μόνο να υπάρξει και να φανεί άμεσα στην πράξη η πολιτική βούληση…», δήλωσε ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Τεχνική εξισορρόπησης του μαγνητικού πεδίου (EMF)

Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει μια ενέργεια, η οποία βρίσκεται παντού στο Σύμπαν και η οποία δεν είναι τοπική (non-local energy). Οι διάφοροι μύστες την αποκαλούσαν αιθέρα, πράνα, οργόνη... κι άλλες ονομασίες ανά τον πλανήτη. Οι επιστήμονες έχουν κάνει πολλά πειράματα και χρόνιες επιστημονικές μελέτες. Σήμερα οι επιστήμονες βεβαιώνουν ότι αυτή η ίδια ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό κάθε ανθρώπου και βασικό συστατικό του Συμπαντικού Δικτυώματος. Μέσα σε όλη τη Δημιουργία υπάρχουμε και ζούμε σε αρμονία και γαλήνη, ιδιαίτερα όταν η ροή αυτής της ενέργειας είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Αυτό το πετυχαίνουν όσοι η ενεργειακή τους ανατομία (το προσωπικό τους ενεργειακό δικτύωμα) είναι εναρμονισμένη με το Συμπαντικό Δικτύωμα.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι, που μέσα από πρακτικές κι έρευνες έχουν αναπτύξει μια Τεχνική Εξισορρόπησης του μαγνητικού πεδίου... δηλαδή μέσα από αυτή τη τεχνική αναπροσαρμόζουμε το ατομικό μας δικτύωμα και το εναρμονίζουμε με το δικτύωμα της Γης και του Σύμπαντος. Έτσι πετυχαίνουμε τη ροή, τη καθαρότητα και τη δύναμη για εξισορρόπιση και φώτιση. Τι έχει όμως αλλάξει... από τη φυσική μας εναρμόνιση και τώρα χρειάζεται αυτή η ευθυγράμμιση;  Γιατί δεν ήταν απαραίτητη μέχρι τώρα... και τι έχει μεσολαβήσει;  Πολλοί ανατρέχουν στα βιβλία του Κρύων για απαντήσεις. Συνοπτικά όμως οι ειδικοί λένε ότι από το 1987 έχει ξεκινήσει σταδιακά η μετάβαση των ανθρώπων σε ένα επίπεδο ανώτερης συνειδητότητας κι επίγνωσης. Αυτή η ενεργειακή αλλαγή ή μετάβαση γίνεται και μέσω φυσικών φαινομένων, όπως την αναπροσαρμογή του μαγνητικού (ενεργειακού) δικτυώματος της Γης. Ο ίδιος ο πλανήτης Γη εξελίσσεται κι αυτό δίνει τη δυνατότητα πλέον στους ανθρώπους να επιλέξουν να κάνουν τη μετάβαση στην εποχή της φώτισης και της ισορροπίας τους. 

Το δικτύωμα της Γης μεταλλάσεται τώρα και χρειάζεται να εναρμονίσουμε τα ατομικά μας δικτυώματα... για να ζήσουμε αρμονικά και γαλήνια πάνω στον εξελισσόμενο πλανήτη μας. Κι αυτές οι ατομικές μας αλλαγές πρέπει να γίνουν ομαλά και χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε από εμπειρίες και καταστάσεις οδυνηρές, γεμάτες στενοχώρια και πόνο.  Πως αποδεικνύεται αυτή η προσαρμογή της Γης;  Η αλλαγή του μαγνητικού δικτυώματος της Γης είναι κάτι πολύ προσφανή κι εκδηλώνεται μέσα από τη Κλιματική Αλλαγή, τους αλλεπάλληλους σεισμούς, τις πλημμύρες, τα ηφαίστεια, που ενεργοποιούνται και κάποια ακραία φαινόμενα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα είναι οι τρόποι μέσα από τους οποίους η Γη αναδιατάσσεται για να προσαρμόσει το δικό της δικτύωμα σε μία σύνδεση μεγαλύτερης ισορροπίας και ροής με το Σύμπαν.

Είναι γνωστό σε όλους ότι επιστημονικές αποδείξεις επιβεβαιώνουν τη μετακίνηση του Μαγνητικού Βορρά της Γης, όπως ακριβώς το είχε αναφέρει ο Κρύων. Πρακτικά οδήγησε και στην αλλαγή των σημάσεων σε όλα τα αεροδρόμια της Αμερικής κι αλλού για να είναι δυνατή η ασφαλής και σωστή πλοήγηση των αεροσκαφών. Από την άλλη η Τεχνική Εξισορρόπησης του μαγνητικού πεδίου μας, αποτελείται από τέσσερις φάσεις, που η καθεμία έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει προοδευτικά την ενεργειακή μας σύνδεση και ροή.  Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 1 ώρα η κάθε μία και μεταξύ δύο φάσεων απαιτείται ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ημερών, ώστε να μπορέσει να αφομοιωθεί πλήρως η ενεργειακή αλλαγή.  


 Έτσι οι ειδικοί για να συνδημιουργήσουμε τη πραγματικότητα μας στη Νέα Ενέργεια έχουν αναπτύξει τα εξής:
ΦΑΣΗ Ι – Αγάπη και Σοφία – Νους και Καρδιά:  καταπολέμηση του στρες, ευζωία, καθαρίζονται «μπλοκαρίσματα» της καρδιάς, ενδυνάμωση της σύνδεσης καρδιάς & νου, μεγαλύτερη εσωτερική σοφία...
ΦΑΣΗ ΙΙ – Αυτο-διεύθυνση και Αυτο-υποστήριξη : απελευθέρωση από ενεργειακά «μπλοκαρίσματα» του παρελθόντος με ήρεμο και απαλό τρόπο, ενισχύει την Αυτο-διεύθυνση και την Αυτο-υποστήριξη με σκοπό την απενεργοποίηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων του παρελθόντος, που αφορούν είτε τις σχέσεις μας, είτε τα οικονομικά μας, είτε τα επαγγελματικά μας...
ΦΑΣΗ ΙΙΙ – Ακτινοβολία της Ενέργειας του Πυρήνα: βοηθάει την αυξημένη ροή της πνευματικής ευφυίας στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι έρχονται νέες εμπειρίες και νέες ενοράσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα της  ψυχής μας. Μπορεί οι εξωτερικές καταστάσεις να μην αλλάζουν, αυτό που αλλάζει όμως είναι ο τρόπος που εμείς τις αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Όταν έχουμε ενδυναμωμένη την ενέργεια του πυρήνα μας και είμαστε στο κέντρο μας, οι εξωτερικές καταστάσεις δε μας δημιουργούν πλέον ανισορροπία και έτσι εμείς παραμένουμε δυνατοί και γαλήνιοι...
ΦΑΣΗ ΙV – Ενεργειακή Εκπλήρωση :  φάση στην οποία μας δίνεται η δυνατότητα μέσω της εξισορρόπησης να συνδημιουργήσουμε το μέλλον, που επιθυμούμε για τους εαυτούς μας σε επίπεδο υλικό, συναισθηματικό και πνευματικό ... και να χρησιμοποιήσουμε τη ροή και ενέργεια του Συμπαντικού Δικτυώματος για να αλλάξουμε τη τωρινή μας πραγματικότητα.
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ομοιοπαθητική οδοντιατρική
Μιλώντας με μια φίλη οδοντίατρο κι εξηγώντας μου ότι παρακολουθεί διάφορα σεμινάρια ομοιοπαθητικής και βελονισμό, έκανα μια μικρή έρευνα για την ομοιοπαθητική οδοντιατρική. Και ναι στο τεχνικό μέρος της οδοντιατρικής γνώριζα ότι υπάρχει μια προσπάθεια αποφυγής μερικών υλικών, όπως π.χ. τα «μαύρα» σφραγίσματα, γιατί τα αμάλγαμα περιέχουν υδράργυρο και βαρέα μέταλλα, που επιδρούν αρνητικά και σ’ όλο τον οργανισμό, αλλά και και στην ίδια την ομοιοπαθητική θεραπεία. Όπως επίσης η αποφυγή χρήσης ευγενόλης, κάποιων χημικών διαλυμάτων, κοινού αναισθητικού... κ.λπ. που επίσης καταστρέφουν τη θεραπεία. Όμως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις περισσότερες τεχνικές... π.χ. ορθοδοντική, προσθετική, εμφράξεις...  όσο στο θεραπευτικό μέρος!


Καταρχήν η ομοιοπαθητική είναι μια φυσική μέθοδος θεραπείας, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του οργανισμού, ενεργοποιώντας τις αμυντικές δυνάμεις κι αποκαθιστώντας τη διαταραγμένη υγεία του. Πάντα η υγεία των δοντιών έχει αντίκτυπο σε όλο τον οργανισμό. Πέρα από τη πρόληψη, η ομοιοπαθητική οδοντιατρική αντιμετωπίζει τα συμπτώματα του ασθενή σαν διαταραχές του συνόλου του οργανισμού και τον τρόπο, που τα εκδηλώνει μοναδικό, που δεν πρέπει να καταπιεστούν με αγωγή της κλασικής οδοντιατρικής όπως αντιβιώσεις, αντιφλεγμονώδη, αποιδηματικά, επιθετικές επεμβάσεις..., αλλά ο κάθε ασθενής να αντιμετωπιστεί ως μονάδα με εξατομίκευση της κάθε ομοιοπαθητικής αγωγής.Το στόμα αποτελεί την αρχή δύο σημαντικών συστημάτων του πεπτικού και του αναπνευστικού και γι’αυτό η κατάσταση των δοντιών και του στόματος έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ισορροπία του οργανισμού. Όμως συχνά δεν τα φροντίζουμε ανάλογα, ούτε αντιμετωπίζονται με τόση σοβαρότητα κι όσο πρέπει. Διαταραχή της ισορροπίας στο στοματοδοντικό σύστημα μπορεί να συμπαρασύρει τον οργανισμό σε γενικευμένες διαταραχές, αλλά κι αντίστροφα, δηλαδή σε μία διαταραχή του οργανισμού, μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα κι από το στόμα, όπως λένε οι ειδικοί.  Ο συνδυασμός ομοιοπαθητικής κι οδοντιατρικής φροντίδας είναι ιδανικό και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά. Παθήσεις για παράδειγμα όπως οι άφθες, ο έρπης, η χρόνια ουλίτιδα, οι στοματίτιδες, λοιμώξεις και νόσοι σιελογόνων.... αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με ομοιοπαθητική και σωστή οδοντιατρική αντιμετώπιση.


Η άσχημη κατάσταση των δοντιών, π.χ. τερηδόνα στα δόντια, νεκρά, δόντια με κακότεχνα σφραγίσματα, δόντια με αποτριβή, προσθετικές εργασίες.... ερεθίζουν τον βλεννογόνο, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ουλίτιδας, παροδοντοπάθειας, φλεγμονωδών ή προκαρκινικών καταστάσεων κ.λπ.  Συχνά υπάρχουν και λειτουργικές διαταραχές, π.χ. στη μάσηση, στην ομιλία, στη διατροφή, αισθητικά προβλήματα με επιπτώσεις και στον ψυχισμό του κάθε ασθενή... Η ομοιοπαθητική αγωγή με τη σωστή αντιμετώπιση εξασφαλίζουν την υγεία όχι μόνο στο στόμα, αλλά και στο σύνολο του οργανισμού.


Οπότε γενικότερα η διαφορά της ομοιοπαθητικής οδοντιατρικής από τη κλασική βασίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση του ασθενή συνολικά ως οργανισμού. Ο ομοιοπαθητικός οδοντίατρος γνωρίζει την ομοιοπαθητική φαρμακολογία και ξέρει το στάδιο και τη πορεία της θεραπείας του ασθενή. Με την εξατομίκευση του ασθενή και με τη χρήση του κατάλληλου για κάθε περίπτωση ομοιοπαθητικού φαρμάκου, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο βελονισμός επίσης έχει ενδιαφέρον για όλες τις ειδικότητες και καλύπτει ένα ολόκληρο πεδίο δράσης της ιατρικής είτε αφορά την Παθολογία, τη Γυναικολογία-Μαιευτική, Παιδιατρική, Νευρολογία, Δερματολογία.... και Οδοντιατρική! 


Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Λαχανικά, φρούτα, βότανα... στον κήπο & στο πιάτο!

Πράσο (Allium ampeloprasum)
Αυτό το λαχανικό το επιλέγω και το προτιμώ. Θεωρείται από τα βασικότερα φυτά του λαχανόκηπου και πράσα μπορούν να αναπτυχθούν και σε γράστρες. Από τις αρχές της άνοιξης ως τις αρχές του καλοκαιριού, μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους κατευθείαν στο έδαφος, αραιώνοντας κατά 1 εκατοστό τα φιντανάκια μεταξύ τους μόλις ξεπροβάλλουν. Μόλις το κλωνάρι τους αποκτήσει το σωστό πάχος, τα τραβάτε από το χώμα σε ματσάκια. Κινδυνεύουν από τη μύγα των κρεμμυδιών, τη σκωρίαση και άλλους μύκητες εδάφους. Για τη φύτεψη σε γλάστρες προτιμήστε νανώδεις ποικιλίες όπως η Joland ή King Richard

Ραντίτσιο (Cichorium intybus)
Αυτά τα μεγάλα, τραγανά και στρογγυλά κεφάλια είναι ένα είδος ραδικιού, που τα πράσινα γυαλιστερά του φύλλα, αποκτούν βυσσινιές ή μπρούντζινες αποχρώσεις. Το ραντίτσιο αντέχει στο κρύο και είναι ιδανικό για χειμερινή καλλιέργεια. Μπορείτε λοιπόν να σπείρετε αργά το καλοκαίρι για να συγκομίσετε το χειμώνα ή στις αρχές του καλοκαιριού για συγκομιδή τον Αύγουστο ή φθινόπωρο. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες π.χ. η Rossa di Verona έχει βαθύ κόκκινα φύλλα, που σχηματίζουν σφικτά κεφάλια, η Rossa di Treviso έχει φύλλα σε κόκκινο και πράσινο χρώμα, η Palla Rossa δημιουργεί σφιχτά κεφάλια με φύλλα, που κοκκινίζουν όλο και περισσότερο, καθώς η θερμοκρασία πέφτει...  

Αντίδια (Cichorium endivia)
Αν και λίγο πικρά στη γεύση δίνουν μια πινελιά στις σαλάτες και η συγκομιδή τους γίνεται κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Οι ποικιλίες με πλατιά και σκληρά φύλλα είναι ιδανικές για τις χειμωνιάτικες σοδειές. Το σγουρό αντίδι (φριζέ) χρησιμοποιείται πιο πολύ στις καλοκαιρινές σαλάτες. Αν σπείρετε στα μέσα του καλοκαιριού, θα πετύχετε φθινοπωρινή σοδειά. Όταν τα καλλιεργείται με σκοπό να κόβετε και να ξανακόβετε, τα φύλλα που προορίζονται για τις σαλάτες έχουν μια ελαφρά πικρή γεύση, που μπορεί να περιοριστεί μέσω τις διαδικασίας λεύκανση τους. Αυτή πετυχαίνεται σκεπάζοντας τ’ αντίδια εμποδίζοντας το φως του ηλίου να περάσει.  Προτιμούν τα ψυχρότερα κλίματα κι αγαπούν το γόνιμο υγρό χώμα. Οι συνηθέστεροι εχθροί είναι οι γυμνοσάλιαγκες και οι αφίδες.  Υπάρχουν πολλές ποικιλίες σγουρές ή πλατύφυλλες... όπως π.χ.  Green Curled, Green Curled Ruffec, Kentucky, Cornet d’Anjou, Eminence, Batavian Green…

Λουίζα (Aloysia triphylla)
Η λουίζα φυτρώνει ως ένας «εν δυνάμει» μεγάλος φυλλοβόλος θάμνος, που αν δεν κλαδευτεί, μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα σε ύψος και πλάτος.  Η Λουίζα είναι ευαίσθητη στο κρύο και γι’αυτό το χειμώνα χρειάζεται τη προστασία ενός προφυλαγμένου χώρου ή ένα παχύ στρώμα από χούμο  πάνω από τις ρίζες. Αν προστατευτεί από τη παγωνιά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το φυτό. Κάθε τέλος καλοκαιριού βγάζει μικρά λιλά ανθάκια σε επάκριες ταξιανθίες. Την Άνοιξη πρέπει να κλαδεύεται, κόβοντας τον κεντρικό βλαστό στα 30 εκατοστά από το χώμα. Τα φρέσκα φύλλα της λουίζας κόβονται για σαλάτες και γαρνίρουν κύρια πιάτα, αλλά και για ρόφημα. Αν τα αποξηράνετε θα έχετε ένα μυρωδάτο τσάι με άρωμα λεμονιού. 

Μύρτιλα (Vaccinium corymbosum)
Τα μύρτιλα είναι τα καλύτερα φυτά για γλάστρα, αφού χρειάζονται υγρό κι όξινο χώμα. Το κλάδεμα παίζει σημαντικό ρόλο για να ευνοηθεί η ανάπτυξη νέων κλαδιών, καθώς οι καρποί παράγονται σε κλάδους ηλικίας 2 ή 3 ετών. Είναι φυλλοβόλοι θάμνοι ανθεκτικοί στο κρύο, αν και οι όψιμες παγωνιές μπορεί να καταστρέψουν την ανοιξιάτικη ανθοφορία. Τα μύρτιλα σπάνια αντιμετωπίζουν ασθένειες και εχθρούς, ενώ πάντοτε καλό είναι να χρησιμοποιείται βρόχινο νερό για το πότισμα. Καλύτερα επίσης να φυτέψετε δύο φυτά, αν και τα μύρτιλα είναι αυτογόνιμα φυτά. Μια από τις πρώιμες ποικιλίες είναι η Bluecrop με μεγάλους και γευστικούς καρπούς. Άλλες εξαιρετικές ποικιλίες είναι Berkeley, η με ιδιαίτερα μεγάλα μύρτιλα Patriot, η όψιμες ποικιλίες Jersey και Coville, επίσης Herbert, Ivanhoe, Goldtraube… 

Σέσκουλο (Beta vulgaris Cicla Group)
Τα σέσκουλα είναι εντυπωσιακά φυλλώδη λαχανικά, που κόβουμε και ξανακόβουμε για σαλάτες και πίτες. Μπορείτε να σπείρετε στις αρχές της άνοιξης σε σπορείο ή μετά τα μέσα της άνοιξης σε ανοιχτούς χώρους. Να σπέρνετε αραιά, γιατί στριμωγμένα δεν αναπτύσσονται καλά τα φυτά, ενώ ο σημαντικότερος εχθρός τους είναι ο φυλλορύκτης. Χρειάζονται αλκαλικό και γόνιμο έδαφος και με πολύ καλή στράγγιση. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες όπως η Swiss Chard με σκουροπράσινα φύλλα με λευκόχρωμες νευρώσεις, η Feurio, η Bright Lights, Rhubarb, Fordhook Giant  

Αγγούρι κι «αγγουράκι για τουρσί» (Cucumis sativus)
Τα αγγουράκια θέλουν άφθονο νερό, ζέστη, τακτική λίπανση και κάποια στήριξη, όπως πυραμίδα ή πέργκολα...αφού είναι φυτά αναρριχητικά. Την άνοιξη φυτέψτε τα γλαστράκια και κάποια μεταφυτέψτε τα σε εύφορο χώμα μετά τις τελευταίες παγωνιές.  Χρειάζονται ηλιόλουστο, ζεστό και προστατευμένο περιβάλλον. Όλα τα μικρά αγγουράκια δεν είναι αγγουράκια για τουρσί, αν και καλλιεργούνται με τον ίδιο τρόπο. Για τουρσί προτιμήστε ποικιλίες όπως Conda ή  Venio.  Άλλες ποικιλίες για εξωτερικούς χώρους είναι οι Burpless Tasty Green, Marketmore, Bush Champion… και παλαιότερες ποικιλίες όπως Crystal Lemon ή Crystal Apple...  Οι αφίδες και οι γυμνοσάλιαγκες είναι οι κυριότεροι εχθροί για τ’αγγουράκια, καθώς και ο ιός του μωσαϊκού, που μεταδίδεται με τις αφίδες.


Εστραγκόν (Artemisia dracunculus)
Το ανθεκτικό κι αρωματικό αρωματικό εστραγκόν είναι ένα από τα βασικά συστατικά του γαλλικού μείγματος fines herbes. Το φυτό φτάνει στο ύψος 1 – 1,2 μ και τα στενά φύλλα του έχουν τη μυρωδιά του γλυκάνισου. Χρειάζεται ηλιόλουστο σημείο φύτεψης και τα μικρά πρασινοκίτρινα άνθη του κάνουν την εμφάνιση τους  στα τέλη του καλοκαιριού. Μπορείτε να σπείρετε το εστραγκόν την άνοιξη σε πλούσιο χώμα με καλή στράγγιση. Αν προσβληθεί θα είναι από σκωρίαση. Το εστραγκόν μπαίνει σε σαλάτες, αλλά επίσης αρωματίζει θεσπέσια πιάτα με κοτόπουλο κι αυγό.  Οι συστάδες των μεγαλωμένων φυτών διαιρούνται είτε την άνοιξη είτε το φθινόπωρο. Η ποικιλία A.Dracunculus  υποείδος dracunculoides, το λεγόμενο ρωσικό εστραγκόν δεν έχει τόσο λεπτή γεύση όσο τ’ άλλο, αλλά είναι πιο ανθεκτικό στη παγωνιά και παράγει συχνά σπόρους. 

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Βρώσιμα φυτά σε γλάστρες: 1 Συμβουλή & 1 Συνταγή
Είναι υπέροχο και υγιεινό να μεγαλώνεις δικά σου φρούτα και λαχανικά... και εξίσου δημιουργικό!  Ακόμη κι αν δεν έχουμε όλοι μεγάλους κήπους, αρκούν κάποια παρτέρια, πρεβάζια και γλάστρες... ώστε να φυτέψετε και να μεγαλώστε βιολογικά λαχανικά και φρούτα. Θυμάμαι τις συμβουλές του γεωπόνου Νίκου Θυμάκη στο περιοδικό Golden Flower και το εξαιρετικό άρθρο του για τους «φαγώσιμους κήπους». Με καλή διάθεση, δημιουργικότητα και φαντασία μπορείτε να καλλιεργήσετε σε περιορισμένους χώρους και γλάστρες βρώσιμα φυτά. Κάποια είδη ευδοκιμούν σε γλάστρες, άλλα σε μικρά θερμοκήπια, άλλα σε κρεμαστά καλάθια... και εννοείται ότι η γεύση και το άρωμα τους δεν μπορούν να συγκριθούν με κανένα από αυτά του εμπορίου.


Πιπερίτσες «καυτερό»


Έχουμε κάποιες εδώ στο κήπο και σε γλάστρες, αν και ευδοκιμούν και σε πλατιά κρεμαστά καλάθια από ρατάν ή ιτιά. Οι μικρές πιπεριές γίνονται κατακόκκινες το καλοκαίρι και μπορούν να λειτουργήσουν κι ως διακοσμητικό φυτό. Μάλιστα υπάρχουν κάποια φυτά, που μπορούν ταιριαστά να μεγαλώσουν μαζί τους μέσα στην ίδια γλάστρα, όπως ο λωτός (Lotus maculatus x berhelottii) ή βερβένας. Συνήθως οι πιπερίτσες είναι η ποικιλία “Apache”, που γεμίζει τη γλάστρα με μικρούς κωνικούς καρπούς, αλλά επίσης στη γλάστρα μπορούν να φυτευθούν μαζί και καυτερές πιπεριές  Prairie Fire” (τσίλι). Από τα μέσα του καλοκαιριού κι ως τα τέλη του, υπάρχει μια έκρηξη κόκκινου χρώματος, ενώ το χειμώνα υπάρχει ένα ωραίο πράσινο φυλλώδης φυτό. Η γλάστρα γεμίζει με μείγμα χώματος εξωτερικού χώρου.


Συνταγή


«Μαρμελάδα» τσίλι σε ψητό κοτόπουλο

Καθαρίζετε και ψιλοκόβετε 130 γρ. πιπερίτσες (αφαιρείτε σπόρους και κοτσάνια). Αν θέλετε πιο light καυτερή μαρμελάδα βάζετε λιγότερες πιπερίτσες. Προσθέτετε 1 ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, 1 λιωμένη σκελίδα σκόρδο, 5 εκατοστά ψιλοκομμένη φρέσκια ρίζα τζίντζερ, 125 ml ξύδι και 500 γρ. ζάχαρη. Όλα τα υλικά τα σιγοβράζετε σε κατσαρόλα για ένα τέταρτο της ώρας, ώσπου να σιροπιάσει το μείγμα και να δέσει, όπως γίνεται και η μαρμελάδα. Ψήνετε 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο στο φούρνο ή στα κάρβουνα ... και μετά τα σερβίρετε με κουταλιές καυτερής μαρμελάδας.Ντοματίνια


Τα ντοματίνια φυτεύονται σε γλάστρες και κρεμαστά καλάθια, υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες (Tumbling Tom Red ή Tumbling Tom Yellow) και προσφέρουν εύγεστους και χρωματιστούς καρπούς. Μπορούν να φυτευθούν μαζί με φυτό μαϊντανού, φυτά της μη βρώσιμης θουνβέργιας (Thumbergia alata), με διάφορες ποικιλίες ρίγανης. Αν φυτέψετε το μαϊντανό στο κέντρο του καλαθιού, τότε φυτέψτε από μια ντοματιά δεξιά και αριστερά. Μπορεί να επιλέξετε τη νανώδη ντοματιά (Totem), που θα προσφέρει άφθονα νόστιμα ντοματάκια. Σε μείγμα χώματος εξωτερικού χώρου φυτεύουμε τη ντοματιά στο κέντρο της γλάστρας και βάζουμε κοντά της δύο μπαμπού ξυλάκια για να τη στηρίξουν. Στη γλάστρα εκτός από ρίγανη στα χείλη της γλάστρας, μπορούμε να σκορπίσουμε και σπόρους ρόκας (Eruca versicaria). Μόνο η ρίγανη έχει κάμποσες ποικιλίες, που μπορούμε να σπείρουμε (Origanum vulgore, Origanum vulgore «Aureum Crispum» ή «Country Cream» ή «Gold Tip»)...  

Συνταγή


Μπρουσκέτες με μοτσαρέλα και ντοματίνια


25 ντοματίνια κομμένα στη μέση, 12 μπαλίτσες μοτσαρέλα (bocconcini) και 2 κουταλιές ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό σε ένα μπωλ, τα ντοστιμίζετε με αλάτι και πιπέρι και προσθέτετε 3 κουταλιές ελαιόλαδο χτυπημένο με 1 κουταλάκι μπαλσάμικο.  Ψήνετε τις φέτες ψωμί στο γκριλ ή στα κάρβουνα, τις οποίες ραντίζετε με λίγο ελαιόλαδο και τρίβετε καθεμία φέτα με μια σπασμένη σκελίδα σκόρδο. Απλώνετε το μείγμα ντομάτας στο ψωμί και μαζί απλώνετε και φύλλα ρόκας...  γαρνίρετε με λίγα φυλλαράκια φρέσκου βασιλικού.... και έτοιμες οι μπρουσκέτες για σερβίρισμα!
Φράουλες


Αν ποτίζετε και φροντίζετε τις φράουλες στη γλάστρα, θα έχετε υπέροχα ζουμερά φρούτα στο μπολ σας. Οι φράουλες καλλιεργούνται εύκολα σε γλάστρα, και αν τις έχουμε ψηλότερα από το έδαφος θα τις προστατέψετε να μη προσβληθούν από σαλιγκάρια κι άλλα ζωύφια. Το δίχτυ είναι προαιρετικό και ίσως χρειαστεί να προσθέσετε στο χώμα εξωτερικού χώρου, ένα κομπόστ υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο. Η ποικιλία “Elan” προσφέρει ζουμερές φράουλες από νωρίς το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Σε ένα καλάθι από σύρμα ή πλαστικό με ανοιχτά πλαϊνά (διάμετρο περίπου 35 εκατοστά), η φύτεψη 9 – 10 φυτών πολύφορης ποικιλίας φράουλας είναι αρκετά.


Συνταγή


Φράουλες με σως σοκολάτας

Για τη σως σοκολάτας λιώνουμε 75 γρ. κουβερτούρας και 50 γρ. σοκολάτα γάλακος σε 75 ml γάλα και ρίχνετε και 2 κουταλιές σιρόπι ζάχαρης.  Μέχρι το μείγμα να γίνει λείο, ανακατεύετε σε χαμηλή φωτιά. Κόβετε σε κύβους 250 γρ φράουλες και τα καρφώνετε σε καλαμάκια... τα οποία βυθίζετε στη ζεστή σως σοκολάτας.  Στα καλαμάκια μπορείτε να καρφώσετε κι άλλα φρούτα... όπως μπανάνα, κύβους μήλου, ροδάκινο ή ακτινίδιο...
Καλλωπιστικά κρεμμύδια & σπανάκι


Τα φρέσκα κρεμμυδάκια μπορούν να φυτευθούν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί ή ξύλινη ζαρντινιέρα και να σας προμηθεύουν φρέσκα υλικά για τις σαλάτες σας. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες όπως “Red Beard”, “Shimonita” ή παρόμοιες ποικιλίες. Αρχικά τους σπόρους φυτέψτε τους σε δίσκους  σποράς με διαμερίσματα μέχρι να βλαστήσουν και όταν τα κρεμμυδάκια γίνουν αρκετά μεγάλα μεταφυτέψτε τα σε ξύλινο κουτί γλάστρα. Φυτέψτε τα κοντά το ένα στο άλλο, γιατί στη πορεία θα τα αριαώνετε με τη συγκομιδή.  Μαζί μπορούμε να σπείρουμε ανάμεσα στα κρεμμυδάκια σπανάκι ( ποικιλία Bordeaux) κατευθείαν στο ξύλινο κουτί.  Το σπανάκι είναι κηπευτικό υψηλής διατροφικής αξίας με βιταμίνες και σίδηρο. 


Συνταγή


Σαλάτα με σπανάκι, αχλάδια και τυρί Στίλτον

4-5 αχλάδια τα κόβετε σε λεπτές φέτες και τα ψήνετε για 1 λεπτό από κάθε πλευρά τους σε γκριλ ή αναμένη τοστιέρα. Ραντίζετε τις φέτες αχλαδιού με χυμό λεμονιού. Σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετείτε το φρέσκο σπανάκι περίπου 250 – 300 γρ και στη κορυφή βάλτε τις ψημένες φέτες αχλαδιών. Κόψτε λίγο κρεμμυδάκι (προαιρετικό). Ρίξτε 4 κοπανισμένα καρύδια και θρυμματισμένο τυρί Στίλτον περίπου 280 γρ.  Περιχύνετε τη σαλάτα με λίγες κουταλιές καρυδέλαιο.Μπιζέλια & Φασολάκια


Υπάρχουν μικρόσωμες ποικιλίες φασολιών, όπως «μπαρμπούνια της Ferrari» ή «μπαρμπούνια Borlotto Firetongue» ή άλλες παρόμοιες...  Η γαλλική μικρόσωμη ποικιλία “Borlotto Fire-tongue” κάνει πράσινους λοβούς με κοκκινωπές αποχρώσεις, ενώ τα φασολάκια “Ferrari” κάνουν καταπράσινους πολύ μικρούς λοβούς. Μπαίνουν σε θερμοκήπιο μέχρι να βλαστήσουν και σε ατομικά γλαστράκια jiffy για να μη διαταραχθούν με τη μεταφύτεψη οι ρίζες τους. Φυτέψτε σε ξύλινη ζαρτνινιέρα (70 x 25 cm περίπου), επτά ή οκτώ φυτά φασολάκια “Borlotto Firetongue” σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και σε μία γραμμή προς τη πίσω πλευρά της γλάστρας. Μπροστά φυτέψτε τρία φυτά μπιζέλια (Lotus  tetragonolobus)...  ένα στο κέντρο και τ’άλλα δύο αριστερά και δεξιά. Ανάμεσα στα μπιζέλια μπορείτε να φυτέψετε άλλα δύο φυτά φασολάκια της ποικιλίας Ferrari.  Επίσης βάλτε καλάμια (ύψους περίπου 45 εκ.) για τη στήριξη των φυτών, που θα μεγαλώνουν.


ΣυνταγήΣαλάτα με φασολάκια

Βράστε 250 γρ. φασολάκια και κόψτε άλλα 250 γρ. ντοματίνια κόκκινα και κίτρινα στη μέση. Βάζετε όλα τα υλικά σε μπολ και ρίχνετε 4 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 κουταλιά μπαλσάμικο ξύδι, 1 ψιλοκομμένη σκελίδα σκόρδο και μια κουταλιά φυλλαράκια δυόσμου. Ρίξτε αλάτι – πιπέρι....  Σερβίρετε κρύα ή ζεστή!ΜελιτζάνεςΜελιτζάνες, όπως η μικρόσωμη ποικιλία “Baby Rosanna F1” ή  η ποικιλία μελιτζάνας “Fairytale F1” ευδοκιμούν στις γλάστρες. Η Baby Rosanna F1 κάνει μικρούς, νόστιμους μωβ καρπούς και είναι πολύ παραγωγική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά τετράγωνη γλάστρα,  μείγμα χώματος για σπορά και η πιο ταιριαστή παρέα γι’αυτήν είναι το αειθαλές τρίχρωμο φσκόμηλο με ροζ, κρεμ και πράσινα φύλλα (Salvia officinalis Tricolor). Έτσι σε κάθε γωνία της γλάστρας φυτέψτε ένα τρίχρωμο φασκόμηλο, το οποίο κλαδέψτε ελαφρά όταν τελειώσει η άνθιση του. Οι μελιτζάνες είναι από τα πιο όμορφα λαχανικά, γιατί εκτός από τους γυαλιστερούς μωβ ή πρασινωπούς καρπούς, κάνουν πορφυρά άνθη και βελούδινα φύλλα. Μια μελιτζάνα Fairytale F1 μπορεί να φυτευθεί μαζί με αναρριχητικούς σπόρους φασολιών Λίμα της ποικιλίας “Snow White”. Φυτέψτε τη μελιτζάνα στο κέντρο της γλάστρας και γύρω της τα φασολάκια σε απόσταση 10 εκατοστών μεταξύ τους. Ποτίστε τακτικά στην αρχή και ψεκάστε ελαφρά με νερό τα φασολάκια, ώστε να τα βοηθήσετε να πιάσουν. Θα χρειαστείτε μείγμα χώματος εξωτερικού χώρου, καλά χωνεμένη κοπριά ή κομπόστ.ΣυνταγήΜελιτζάνες με παρμεζάνα και ντομάτα

Τηγανίστε σε ελαιόλαδο μια μεγάλη μελιτζάνα φλάσκα σε φέτες, ώσπου να ροδίσουν. Περίπου μισό κιλό μικρές ώριμες ντομάτες κόψτε τις σε τέταρτα και τοποθετείστε εναλλάξ σε ένα πυρίμαχο ταψάκι, φέτες μελιτζάνας και ντομάτας. Ανάμεσα στις στρώσεις ρίξτε τριμμένη παρμεζάνα και νοστιμίστε με αλάτι και πιπέρι. Βάλτε το ταψάκι σε προθερμασμένο φούρνο για 15-20 λεπτά στους 1900C.  Γαρνίρετε με φυλλαράκια μαϊντανού.ΠιπεριέςΥπάρχουν πολυάριθμες ποικιλίες πιπεριάς... π.χ. “Paper Lantern”, “Nosegay”, “Sweet Orange Baby” (κόκκινες και καυτερές), “Healthy” (μικρούς γλυκούς καρπούς)... κ.ο.κ.  Επιλέξτε όποιες σας αρέσουν. Ποτίστε τες καθημερινώς, χωρίς υπερβολές. Στα μέσα της άνοιξης σπέρνουμε τις πιπεριές στο ειδικό μείγμα σποράς στα μικρά γλαστράκια και τα τοποθετούμε σε θερμοκήπιο. Όταν μεγαλώσουν και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού, τις μεταφυτεύουμε σε μεγάλη πήλινη γλάστρα.  Οι πιπεριές κάνουν καλή παρέα με τον κόλιαντρο και το θρούμπι. Χρησιμοποιούμε μείγμα χώματος εξωτερικού χώρου και οι ειδικοί προτείνουν να καλύψουμε το χώμα στις γλάστρες με βότσαλα καφεκόκκινα. 


ΣυνταγήΠικάντικη σάλτσα

Ψιλοκόβετε μισό κιλό ώριμες ντομάτες και 2 καθαρισμένες πιπεριές. Ψιλοκόβετε επίσης 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι και 1 σκελίδα σκόρδο. Ρίχνετε όλα τα υλικά σε ένα μπολ με 3 κουταλιές ελαιόλαδο και 1 κουταλιά χυμό λάιμ. Προσθέστε 3 κουταλιές πολύ ψιλοκομμένο κόλιαντρο. Ρίχνετε αλάτι, ελάχιστη ζάχαρη και ανακατεύετε. Σκεπάζετε το μπολ και το βάζετε στο ψυγείο για μισή με μία ώρα.


Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Διαβήτης & υγιές βάροςΤο βάρος του οργανισμού είναι σημαντικό για την υγεία, αλλά στη περίπτωση του διαβήτη ακόμη πιο σημαντικό. Το επιπλέον βάρος αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού και καρδιακών παθήσεων. Μάλιστα για τους διαβητικούς, που έχουν μεγάλο βάρος συγκεντρωμένο ιδιαίτερα γύρω από τη μέση, μειώνεται σημαντικά ο έλεγχος της γλυκόζης. Για την αποθήκευση περιττού λίπους στη μέση, στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι αν η περιφέρεια της μέσης είναι μεγαλύτερη από 102 εκατοστά στους άντρες και 88 εκατοστά για τις γυναίκες, υπάρχει αποθήκευση στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος και αυτομάτως βρίσκονται σε κατηγορία υψηλότερου κινδύνου. Αυτό με τη μέση πάντως αφορά και τον σωματότυπο του κάθε ανθρώπου. Όπως επίσης και τις φυλές π.χ. για τους Ασιάτες, οι αριθμοί είναι 90 εκατοστά για τους άντρες και 80 εκατοστά για τις γυναίκες. Διαβήτη δεν έχω, αλλά με μέση 85-86 εκατοστά, τα κιλάκια δεν είναι λίγα. Υπάρχει πάντα κι ο άλλος τρόπος για να αξιολογήσει κάποιος το βάρος του, με τη μέτρηση του δείκτη σωματικής μάζα (ΔΣΜ). 

Ο αριθμός δείκτη σωματικής μάζας (ΔΣΜ) ερμηνεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (1998) και μπορείτε να τον υπολογίσετε αν πάρετε το βάρος σας (σε κιλά) και να το διαιρέσετε με το τετράγωνο του ύψους σας (σε μέτρα).  Ο αριθμός που θα βρείτε ερμηνεύεται ως εξής... δείκτης κάτω από 18,5 είστε ελλιποβαρείς, 18,5 ως 24,9 το βάρος σας είναι υγιές, από 25 ως 29,9 είστε υπέρβαροι και πάνω από 30, είστε παχύσαρκοι. Στατιστικώς αν είστε παχύσαρκοι μπορείτε να μειώσετε τον συνολικό κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 20% και τον κίνδυνο θανάτου, που συνδέεται με το διαβήτη μέχρι και 30%, αν χάσετε 10 κιλά! Επίσης αν μικρύνετε τη περιφέρεια της μέσης σας κατά 5 ως 10 εκατοστά, θα μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει κάποιους είναι το γεγονός ότι το λίπος από τη μέση και τα εσωτερικά όργανα αποβάλλεται πιο εύκολα από το λίπος στους γοφούς.
Αν ο ΔΣΜ είναι μεγαλύτερος από 35 υπάρχουν 40 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει κάποιος μη ελεγχόμενο διαβήτη Τύπου 2 σε σύγκριση με έναν με φυσιολογικό βάρος. 


Πίνακας για υγιές βάρος
Ύψος                               Βάρος
1,47                                 40,0 – 53,8
1,50                                 41,6 – 56,0
1,52                                 42,7 – 57,5
1,55                                 44,4 – 59,8
1,57                                 45,6 – 61,4
1,60                                 47,4 – 63,7
1,63                                 49,2 – 66,2
1,65                                 50,4 – 68,6
1,68                                 52,2 – 70,3
1,70                                 53,5 – 72,0
1,73                                 55,4 – 74,5
1,75                                 56,7 – 76,3
1,78                                 58,6 – 78,9
1,80                                 60,0 – 80,7
1,83                                 62,0 – 83,4
1,85                                 63,3 – 85,2
1,88                                 65,4 – 88,0
1,90                                 66,8 – 89,9
1,93                                 68,9 – 92,8


Για τους υπέρβαρους διαβητικούς υπάρχουν διάφορες δίαιτες. Αν υπάρχουν νεφρικές βλάβες, ίσως χρειαστεί να περιορίσετε τις πρωτείνες στη διατροφή.
Δίαιτες χαμηλού λίπους
Περιορίστε το συνολικό λίπος σε λιγότερο από 30% των θερμίδων, που καταναλώνετε. Επιλέξτε προϊόντα με χαμηλά λιπαρά και να τρώτε υγιεινά λίπη.
Δίαιτες  χαμηλών υδατανθράκων και υψηλής πρωτείνης
Αν και θεωρούνται αμφιλεγόμενες, οι δίαιτες με πολύ λίγους υδατάνθρακες και πολλές πρωτείνες μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση βάρους σε 6 μήνες, συνήθως ένα 7% του σωματικού βάρους.
Δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου
Συστήνετε από τους περισσότερους ειδικούς για τους διαβητικούς με παρακολούθηση ιατρού. Παρέχουν 1000 ως 1500 θερμίδες την ημέρα. Μπορεί να επιτύχουν μέση απώλεια βάρους 8% σε 6 – 12 μήνες. Το ζύγισμα των φαγητών θα βοηθήσει τουλάχιστον στην αρχή, για να μη καταναλώνετε περισσότερες θερμίδες απ’ όσες πρέπει.

Οι γιατροί συχνά περιορίζουν τα λίπη στις δίαιτες των διαβητικών κι αυτό ίσως να δίνει την εντύπωση ότι όλα τα λίπη είναι ανθυγιεινά. Η αλήθεια είναι ότι μερικά λίπη βλάπτουν σε μεγάλες ποσότητες, άλλα όμως είναι ευεργετικά, ιδιαίτερα εκείνα που ανήκουν στη κατηγορία των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (π.χ. ελαιόλαδο) και των λιπαρών οξέων π.χ. ωμέγα-3 (ιχθυέλαια). Τα «καλά» λίπη κάνουν καλό σε όλους όχι μόνο στους διαβητικούς. Είναι γνωστό ότι τα ψάρια περιλαμβάνονται συστηματικά στη διατροφή των πιο υγιών λαών στον κόσμο. Οι πληθυσμοί, που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή, την ιαπωνική, τη διατροφή των Εσκιμώων... εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά στεφανιαίας νόσου. Τα ωμέγα-3 είανι σημαντικά για όλους, γιατί επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και του μεταβολισμού και προστατεύουν μακροπρόθεσμα την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. 

Εξίσου σημαντικό είναι οι διαβητικοί, αλλά και όσοι θέλουν να χάσουν βάρος να τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη... και είναι εξαιρετικές πηγές βιταμινών, μεταλλικών αλάτων, αντιοξειδωτικών, αδρανών ινών και άλλων ουσιών, οι οποίες σε συνδυασμό μεταξύ τους αυξάνουν τον έλεγχο της γλυκόζης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Προσπαθείτε να τρώτε τουλάχιστον πέντε και ... κατά προτίμηση οκτώ με δέκα μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Οι πατάτες δεν μετρούν σα μερίδα γιατί περιέχουν κυρίως άμυλο. Αποφύγετε κονσέρβες με αλάτι... λαχανικά κονσερβοποιημένα αντισταθμίζεται η ωφέλεια τους από τις αρνητικές επιδράσεις του νατρίου. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι εξαιρετική πηγή καλίου. Με το διαβήτη, τα νεφρά έχουν μειωμένη ικανότητα αποβολής του αλατιού και έτσι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπέρτασης. Το κάλιο βοηθά τα νεφρά να αποβάλουν το νάτριο.

Προσωπικά πιστεύω στη δίαιτα με κατανάλωση φαγητών από όλες τις ομάδες τροφών με μέτρο, χωρίς  πολύπλοκες δίαιτες. Το μυστικό επίσης δεν είναι πια μυστικό... άσκηση και καλή διατροφή. Ζούμε ήδη σε ένα περιβάλλον επιβαρυμένο από τη μόλυνση, κινούμαστε και τρέχουμε με αφύσικους ρυθμούς... λειτουργούμε λιγότερο ή περισσότερο αγχωμένοι, με μικρά ή μεγάλα προβλήματα, που μας συνοδεύουν από το σπίτι στη δουλειά και πάλι πίσω...  Η διατροφή παίζει εξαιρετικο σημαντικό ρόλο για την υγεία και το βάρος μας. Οι Έλληνες συνειδητοποιούν τη τύχη να ζούμε στην Ελλάδα, πόσο τυχεροί είμαστε να ζούμε στη χώρα της Μεσογειακής Διατροφής... όπου κυριαρχούν το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ψάρια, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής αλέσεως...