Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ίδρυμα Ευγενίδου « Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο θάλασσα »« Για μία καθαρή θάλασσα το 2020»

Κλιματική αλλαγή, ακραία φυσικά φαινόμενα, αστικοποίηση, ρύπανση... Κανείς δεν είναι σε θέση σήμερα να αποφανθεί με ακρίβεια για το πώς θα εξελιχθούν οι θάλασσες και οι ωκεανοί εξαιτίας αυτών των ποικίλων εξωτερικών επιδράσεων. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και παρουσιάζει υψηλό βαθμό αστικοποίησης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά ένα ειδικό πεδίο έρευνας. Εκατοντάδες εργαστήρια και ερευνητές στην Ευρώπη προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα την αντίδραση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων έναντι των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών ανακατατάξεων. Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν αφιερωμένη στη Μεσόγειο. Ο Xavier Durrieu de Madron και ο Ευάγγελος Παπαθανασίου (Διευθυντής ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών), δύο επιστήμονες κύρους στον τομέα των θαλασσών, θα μας δείξουν γιατί ελλείψει δυνατότητας πρόβλεψης του μέλλοντος, οι παρατηρήσεις και τα μοντέλα μάς επιτρέπουν σήμερα να εξετάσουμε όλη τη γκάμα των πιθανοτήτων..

H εκδήλωση διοργανώθηκε στις 4 Μαρτίου και ώρα 19:30, στο  Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο... αφιερωμένη στη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα στη Μεσόγειο. Στην ομιλία του με τίτλο «Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο θάλασσα», ο Xavier Durrieu de Madron, Διευθυντής ερευνών του Εθνικού κέντρου επιστημονικών ερευνών (CNRS) στο Πανεπιστήμιο του Perpignan, μίλησε για τις προοπτικές, που ανοίγονται από το γαλλικό ερευνητικό πρόγραμμα MERMEX (Marine Ecosystems Response in the Mediterranean Experiment – Πείραμα σχετικά με την αντίδραση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο,) καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των συντονιστών του. Πρόκειται για ένα δεκαετές πρόγραμμα (2010-2020), που εντάσσεται στο πλαίσιο των MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales – Ολοκληρωμένες μεσογειακές μελέτες σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα) και στοχεύει στην κατανόηση των περιβαλλοντικών διαδικασιών, που λαμβάνουν χώρα στη λεκάνη της Μεσογείου, υπό το βάρος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Απαρτίζεται από 15 γαλλικά εργαστήρια, 100 ερευνητές και διεθνή εργαστήρια.

Στην ομιλία του, ο Ευάγγελος Παπαθανασίου, Διευθυντής ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, με θέμα «Για μία καθαρή θάλασσα το 2020» παρουσίασε το ευρωπαϊκό επιστημονικό πρόγραμμα PERSEUS (Policy-orientated marine Environmental Research for the Southern European Seas – Πολιτικοκοκεντρική έρευνα του υποβρύχιου περιβάλλοντος στις θάλασσες της ΝΑ Ευρώπης ), το οποίο και συντονίζει. Το πρόγραμμα PERSEUS, στο οποίο συμμετέχουν 30 χώρες και 60 εργαστήρια, ερευνά, από το 2011, τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, αλλά δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή ή στην επιστημονική αποτύπωση. Στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποία τα ευρήματα της προσπάθειας μεταφράζονται σε κοινωνικούς και οικονομικούς όρους, προκειμένου τελικά να προβλεφθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, που θα έχουν στη λειτουργία της κοινωνίας οι αλλαγές στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Για πρώτη φορά, οι πολιτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους νέα εργαλεία, τα οποία θα στηρίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις, προκειμένου να αναστρέψουν τη σημερινή εικόνα της διαρκούς υποβάθμισης των δύο θαλασσών.