Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Η Γαλλία απαγόρευσε το μεταλλαγμένο ΜΟΝ810
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε πέρυσι ένα διάταγμα απαγόρευσης του μεταλλαγμένου καλαμποκιού MON 810, που είχε εκδοθεί το 2011 και του οποίου η ανανέωση εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν στο έδαφός τους έναν τροποποιημένο γενετικά οργανισμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την ΕΕ. Η Γαλλία όμως ήδη απαγόρευσε την εμπορευματοποίηση, χρήση και καλλιέργεια του τροποποιημένου γενετικά καλαμποκιού MON 810, το οποίο παράγεται από τον αμερικανικό όμιλο Monsanto. Mε διάταγμα o γάλλος υπουργός Γεωργίας απαγόρευσε τη χρήση του και συγκεκριμένα αναφέρει, όπως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: "Η εμπορευματοποίηση,  χρήση και καλλιέργεια ποικιλιών σπόρων της γενιάς τροποποιημένου γενετικά καλαμποκιού MON 810 (...) απαγορεύεται στην εθνική επικράτεια μέχρι την υιοθέτηση (...) μιας οριστικής απόφασης" και μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση...»

Μία πρόταση νόμου, που θα απαγορεύει την καλλιέργεια υπεργενετικού καλαμποκιού στη Γαλλία αναμένεται να συζητηθεί στις 10 Απριλίου στην Εθνοσυνέλευση. Όμως ο υπουργός Γεωργίας έκρινε ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη "λόγω της εγγύτητας της έναρξης της περιόδου σποράς" να εκδώσει από τώρα μία απαγόρευση. Το διάταγμα αναφέρει πως "η αρχή της πρόληψης δικαιολογεί την υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων. Λαμβάνοντας υπ’όψιν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και πολύ πρόσφατα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, η έναρξη της καλλιέργειας ποικιλιών σπόρων καλαμποκιού MON 810 χωρίς κατάλληλα μέτρα ελέγχου θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον καθώς και κίνδυνο εξάπλωσης βλαβερών οργανισμών που έχουν καταστεί ανθεκτικοί", αναφέρει το κείμενο.