Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Όχι φυτοφάρμακα και λιπάσματα στις Περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ)H περιβαλλοντική οργάνωση ARC2020 μας καλεί για δράση απευθυνόμενη στον Υπουργό Γεωργίας για να σώσουμε τις περιοχές οικολογικής εστίασης από τα χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Στα πλαίσια μίας σειράς μέτρων για μία πιο πράσινη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική υποχρεώνει τους αγρότες να αφιερώνουν τουλάχιστον 5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους σε Περιοχές Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ), ως προϋπόθεση για την είσπραξη του 30% των άμεσων πληρωμών. Ωστόσο, αρκετές εξαιρέσεις και κενά υπονομεύουν τώρα τον ίδιο το σκοπό των ΠΟΕ.  Ένα κενό θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε καλλιέργειες για την δέσμευση αζώτου εντός των ΠΟΕ.
Εν τω μεταξύ, έχουν γίνει γνωστές διάφορες προσπάθειες αποδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας των ΠΟΕ. Μια επιστολή υπογεγραμμένη από 23 κράτη μέλη καλεί την Επιτροπή να εντάξει στους κανόνες εφαρμογής της ΚΓΠ τη γεωργική παραγωγή σε όλες τις ΠΟΕ χωρίς να εξαιρείται η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
Ti μπορούμε να κάνουμε:
- Στείλτε με email την επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας Τσαυτάρη. Θα τη βρείτε συνημμένη ή στην ιστοσελίδα της ARC2020 (http://www.goodfoodgoodfarming.eu/eventsactions/no-pesticides-in-efas.html)
- Μοιραστείτε αυτό το άρθρο ΕΔΩ για να ενθαρρύνετε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο
- Μοιραστείτε την έκκληση για δράση με τους φίλους σας και τα δίκτυά σας μέσω facebook, twitter, ιστοσελίδες κλπ  (συνημμένες κάποιες φωτογραφίες και banners που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε)

Η αρχή των ΠΟΕ είναι ότι υποστηρίζουν αγρο-οικολογικές διαδικασίες, όπως η επικονίαση, ο σχηματισμός του εδάφους και συμβάλλουν στην βελτιωμένη ρύθμιση του νερού και των θρεπτικών κύκλων. Η απελευθέρωση του δυναμικού των Περιβαλλοντικών Περιοχών Εστίασης απαιτεί κατάλληλες συνθήκες για την προστασία και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. Για την προστασία του κρίσιμου ρόλου των επικονιαστών και λοιπών ωφέλιμων εντόμων στην διατροφική διασφάλιση, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα στις ΠΟΕ, καθώς επίσης και λιπάσματα που οδηγούν σε ρύπανση λόγω περίσσειας θρεπτικών συστατικών.

ΟΙ ΠΟΕ περιλαμβάνουν αγραναπαύσεις, φράκτες, δέντρα, ζώνες ανάσχεσης, αναδασωμένες και αγρο-δασικές περιοχές, και πρακτικές όπως οι δευτερεύουσες καλλιέργειες και η χειμερινή εδαφοκάλυψη. Εάν εφαρμοστούν με φιλόδοξο τρόπο, η γονιμότητα και η παραγωγικότητα του γεωργικού συστήματος της Ευρώπης θα διατηρηθεί αλλά και θα αυξηθεί. Εκφράζουμε τη σθεναρή αντίθεσή μας σε κενά και εξαιρέσεις, που αντίκεινται στις ρητές επιθυμίες και τα συμφέροντα των φορολογουμένων της ΕΕ και υπονομεύουν γεωργούς, που ήδη εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές.