Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Mερική απαγόρευση τριών επιβλαβών νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων για τις μέλισσεςΑπό 1η Δεκεμβρίου  2013 τέθηκε σε ισχύ η μερική απαγόρευση τριών επιβλαβών για τις μέλισσες νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η μερική απαγόρευση ισοδυναμεί με μερική μόνο προστασία των μελισσών και της διατροφής μας. Μάλιστα απόψε  στις 20:00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο υπήρξε προβολή του More than Honey, που κάνει κατανοητό πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για όλους μας!Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαγορεύει τη χρήση των thiamethoxam (της Syngenta), imidacloprid και clothianidin (της Bayer) στις καλλιέργειες που προσελκύουν τις μέλισσες. Περιλαμβάνει όμως και μια σειρά από εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, η απαγόρευση δεν ισχύει για χρήσεις σε κλειστά συστήματα, όπως τα θερμοκήπια, ούτε στις καλλιέργειες οι οποίες θεωρούνται μη ελκυστικές για τις μέλισσες.


Το κείμενο του Κανονισμού ορίζει ότι εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε επανεξέταση των νέων επιστημονικών στοιχείων αναφορικά με τα φυτοφάρμακα. Στη συνέχεια, θα αποφασίσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να άρει την απαγόρευση, να την παρατείνει ή να την μονιμοποιήσει. Η Greenpeace καλωσόρισε τη μερική και προσωρινή απαγόρευση αυτών των τριών τοξικών φυτοφαρμάκων ως ένα απαραίτητο πρώτο βήμα.Το περιορισμένο όμως πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης σημαίνει ότι υπάρχουν αδυναμίες και κενά, που εμποδίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα: την προστασία των ευρωπαϊκών μελισσών και της υπηρεσίας, που προσφέρουν στην παραγωγή τροφίμων και το φυσικό περιβάλλον. Επιβάλλεται λοιπόν, η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη προστασία των μελισσών, των άλλων αγρίων επικονιαστών και κατά συνέπεια, της διατροφής μας. Πολλά ερωτήματα έχουν προκύψει πώς θα εφαρμοστούν στη χώρα μας οι τωρινές απαγορεύσεις και αν θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι για την απόσυρση των τυχόν αποθεμάτων.

Ερωτήματα αν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (Πυλώνας 2: αγροτική ανάπτυξη), θα στραφούν σημαντικοί πόροι από την εφαρμογή της εντατικής βιομηχανικής γεωργίας προς ένα μοντέλο βιώσιμης γεωργίας τόσο για έρευνα (όπως προβλέπει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο έρευνας της Horizon 2020), όσο και για εφαρμογή φιλο-περιβαλλοντικών μέτρων, που θα ευνοήσουν καταρχήν την ίδια τη γεωργία της Ελλάδας, αλλά και ειδικότερα τους πληθυσμούς των μελισσών και άλλων πολύτιμων εντόμων-επικονιαστών...