Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση & καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» - Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013η ομιλία της κ. Χριστιάννας Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος διοργάνωσε σήμερα τη Διεθνή Ημερίδα «Διακυβέρνηση & καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του GEO (GROUP ON EARTH OBSERVATIONS) με παρουσία και ομιλίες διεθνών προσωπικοτήτων από το χώρο του περιβάλλοντος. Παρευρέθηκαν φορείς του εξωτερικού με εμπειρία, η Γενική Διευθύντρια της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO) των Ηνωμένων Εθνών κ.Barbara Ryan, επίσης ο Γραμματέας  του International Sava River Basin Commission, Mr. Komatina Dejan, ο Καθηγητής Thomas Crisman του Πανεπιστημίου South Florida, o Καθηγητής Kuntz Steffen του Πανεπιστημίου του Freiburg…προσωπικότητες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πρόσωπα από το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα....

 
Καθηγητής  Thomas Crisman, Πανεπιστήμιο South Florida

Αναγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα, όπου η κοινωνική και οικονομική κατάσταση, σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, επιτάσσει τον επανασχεδιασμό μεθόδων και εργαλείων διακυβέρνησης, αλλά και τη μέγιστη αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η σημερινή ημερίδα προσπάθησε να απαντήσει σε ένα σύγχρονο ερώτημα...  «είναι εφικτό οι νέες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων να ενταχθούν στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων;» Το ΔΚΠ (Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος) αποτελεί έναν ευέλικτο διεθνή οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δράσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ υποστηρίζεται από ένα Διεθνές Συμβούλιο και από δέκα εταίρους, που εκπροσωπούν όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την πανεπιστημιακή/ερευνητική κοινότητα.

Ryan Barbara,  Δ/ντρια Intergovernmental Group on Earth Observations (GEO/UN)

Εκείνο, που με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι η επιλογή της Λήμνου για να δημιουργηθεί στο νησί ένα γραφείο του Διαβαλκανικού Κέντρου για καινοτόμες δράσεις και αξιόπιστες παρεχόμενες υπηρεσίες, αναπτύσσοντας και τους τρεις άξονες δράσης του:

-Επένδυση στο περιβάλλον (πχ. Ολοκληρωμένες δράσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καινοτόμες δράσεις, υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή επιστημονική υποστήριξη δημόσιου τομέα)

-Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. επιχειρησιακή εφαρμογή τεχνογνωσίας, επιστημονικές συμβουλές και λύσεις...)

-Δικτύωση σε διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο για υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στις λεκάνες απορροής (π.χ. Οργάνωση Ευρωπαϊκού διαπεριφερειακού Δικτύου Χωρικών Συνεργασιών, οργάνωση εστιακού σημείου παρακολούθησης πυρκαγιών στο Βαλκανικό χώρο, διασυνοριακά πρότυπα για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή της Οδηγίας των Πλημμυρών...)

 
Καθηγ. Ζαλίδης, Ηλέκτρα Κουτούκη, Δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής, Χριστιάννα Καλογήρου

Ανάμεσα στους ομιλητές ο Δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής, που μίλησε κυρίως για τη μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε επίπεδο ΟΤΑ, ο οποίος κατάγεται από το Ρουσσοπούλι, αλλά και η Λήμνια Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία ανάλυσε στην ομιλία της τη Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στη Περιοχή του Αιγαίου: το Παρόν και οι Προοπτικές Ανάπτυξης. Την Εναρκτήρια Ομιλία και γενικότερο συντονισμό έκανε ο Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Επιστημονικός Υπεύθυνος του Δ.Κ.Π. Επίσης σημαντικές πληροφορίες περιείχαν οι ομιλές σχετικά με τη Καινοτομία της  κ.Ιωάννας Σαμπράκου, Διευθύντριας Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του κ. Κοροβέση Νικόλαου, Δ/ντή Παραγωγής & Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Κοροβέσης Νικόλαος,  Δ/ντής Παραγωγής & Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ.

Η χρήση των μοντέρνων τεχνολογιών και οι ψηφιακές εφαρμογές στην διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ήδη είναι μια διαδεδομένη πρακτική με αρκετό μέλλον. Αυτό τόνισαν όλοι οι ξένοι ομιλητές, που παρουσίασαν προγράμματα και στατιστικά, που ήδη εφαρμόζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και παρακολούθηση της Γης. Άλλωστε ένας βασικός σκοπός του ΔΚΠ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής και των φυσικών πόρων και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω καινοτόμων αξιόπιστων εργαλείων και υπηρεσιών, σύμφωνων με τις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές. Ο Γενικός Διευθυντής της Hexagon, Smillie Kenneth μίλησε για τη «Ψηφιακή Καινοτομία στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων: Διεθνείς Τάσεις & Επιχειρησιακές Εφαρμογές», ενώ ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Freiburg, Kuntz Steffen για τις «Νέες Δορυφορικές Αποστολές και Προστασία των Φυσικών Πόρων».Η Διευθύντρια Intergovernmental Group on Earth Observations (GEO/UN), Mrs Barbara Ryan ανέπτυξε το θέμα Διακυβέρνηση και Καινοτομία – Χτίζοντας ένα Παγκόσμιο Σύστημα Συστημάτων Γεωεπισκόπησης (GEOSS).  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποίησει τη συγκεκριμένη ημερίδα διεθνούς χαρακτήρα για να παρουσιαστούν από διακεκριμένους συνεργάτες και εταίρους, από το εξωτερικό και την Ελλάδα καινοτόμα παραδείγματα αυτού του νέου μοντέλου διακυβέρνησης και των καινοτόμων εργαλείων, που έχουν εφαρμοστεί. Επίσης να συνευρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς που εμπλέκονται σε θέματα διακυβέρνησης, καινοτομίας και διαχείρισης και τέλος, να καταστεί σαφές ότι η θεμελίωση μιας δυνατής διαπεριφερειακής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας δικτύωσης και συνεργασίας είναι πλέον αναγκαία.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου