Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Εκδήλωση με παρουσία της ISABELLE DURANT, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου