Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Ασωπός: το Κράτος υπέθαλψε το περιβαλλοντικό έγκλημα λέει το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών)Ανακοίνωση με αφορμή τη ρύπανση του ποταμού Ασωπού και τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Αττικοβοιωτίας και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δικαιώνει τους κατοίκους της περιοχής εξέδωσε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD). Το CISD υποστηρίζει ότι το ελληνικό Κράτος ουσιαστικά υπέθαλψε την περιβαλλοντική καταστροφή του Ασωπού, καλεί τις επιχειρήσεις, που ρυπαίνουν να αναλάβουν τις ευθύνες, που τους αναλογούν και καταθέτει τις προτάσεις του για αναστροφή της κατάστασης.