Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 - Σύμπραξη & Δράση ενάντια του πλαστικού στη Θάλασσα