Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

5η η Ελλάδα στην Ευρώπη σε καθαρότητα υδάτωνΣύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η έκθεση, που δημοσιεύθηκε σήμερα 21 Μαίου 2013, δείχνει ότι τα ελληνικά ύδατα κολύμβησης  κατέχουν τη πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καθαρότητα, με ποσοστό ποιότητας 93,3%. Το 100% αγγίζουν μόνο η Κύπρος και το Λουξεμβούργο. Στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις θαλάσσιες ακτές, ποταμοί και λίμνες. Το 94% των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων.  Εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72% των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.
Την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών υδάτων κολύμβησης επαναβεβαιώνει η Κομισιόν με την έκθεση σχετικά με την καθαρότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, ενώ και σε άλλες οκτώ χώρες οι τιμές τιμές ποιότητας είναι εξαιρετικές, σε ποσοστά, που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναλύσεις ποιότητας βραβεύουν τη Μάλτα (97%), την Κροατία (95%), τη Γερμανία (88%), την Πορτογαλία (87%), την Ιταλία (85%), τη Φινλανδία (83%) και την Ισπανία (83%).  Τραγικά ποσοστά για Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Μεγάλη Βρετανία.
 Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78% των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών,  που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης. Τα βελτιωμένα ποσοστά αντιπροσωπεύουν συγκρίσεις περυσινών αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη θετική τάση, που διαπιστώνεται από το 1990, οπότε άρχισε η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης βάσει της σχετικής οδηγίας. Η ποιότητα των υδάτων είναι ανεπαρκής σχεδόν στο 2% των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.
  Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης, που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12%), στις Κάτω Χώρες (7%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (6%). Δυστυχώς σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές χρειάστηκε να απαγορευτεί η κολύμβηση κατά την κολυμβητική περίοδο 2012. Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95% των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81% χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. 
 
Πάνω από τα δύο τρίτα των περιοχών κολύμβησης είναι θαλάσσιες ακτές και το υπόλοιπο ποταμοί και λίμνες. Κάθε χρόνο ο ΕΟΠ συνθέτει τα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. που συγκεντρώνουν οι τοπικές αρχές σε περισσότερες από 22.000 περιοχές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, της Κροατίας και της Ελβετίας, τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις των επιπέδων βακτηριδίων, που οφείλονται στην αποχέτευση και την κτηνοτροφία. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της κάθε περιοχής κολύμβησης, από τον σχετικό ιστότοπο του ΕΟΠ. 
 
Επίσης, μπορούν να αναφέρουν την κατάσταση των υδάτων της περιοχής τους μέσω του ιστότοπου Eye on Earth. Παρουσιάζοντας την έκθεση του ΕΟΠ, ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Γιάνες Ποτότσνικ, δήλωσε χαρακτηριστικά: "Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η βελτίωση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης. Εν τούτοις, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των υδάτων της Ευρώπης για κολύμβηση και πόση, και η καλή κατάσταση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα ύδατα αποτελούν ανεκτίμητο πόρο και οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την πλήρη προστασία τους".