Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

23 ΜΑΙΟΥ 2013 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΕΛΩΝΑΣΗ Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου τα τελευταία 13 χρόνια, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Οι Θαλάσσιες Χελώνες απειλούνται με εξαφάνιση περισσότερο από άλλες και γι’ αυτό περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων. 

Στην Ελλάδα οι πιο γνωστές ως είδος είναι οι θαλάσσιες χελώνες «Καρέτα-Καρέτα», εφόσον στη χώρα μας ωοτοκεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου (Ζάκυνθος, Κρήτη, Πελοπόννησος...) και απειλείται κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι πιο σημαντικοί τρόποι να προστατέψουμε αυτά τα απειλούμενα χαρισματικά πλάσματα των θαλασσών μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε εμείς οι ίδιοι και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά.
 Σύμφωνα με το σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ, που τα τελευταία 25 χρόνια ως μη κυβερνητική οργάνωση προστατεύει τις χελώνες, οι κύριες απειλές των θαλασσίων χελωνών είναι η τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία (δίκτυα- παραγάδια), η ηθελημένη θανάτωση από ασυνείδητους ανθρώπους, οι συγκρούσεις με σκάφη, από την έντονη χρήση των παραλίων ωοτοκίας, η άναρχη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη στις παραλίες ωοτοκίας, η ακουστική ρύπανση, η κατάποση απορριμμάτων και πλαστικών, η πετρελαϊκή ρύπανση, η μεταβολή των οικοσυστημάτων και η κλιματική αλλαγή.