Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟEννέα ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Ζάκυνθος, Τρίκαλα) και η περιβαλλοντική οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  πρωτοστατούν στη βελτίωση του αστικού τους περιβάλλοντος μαζί με ένα γερμανικό πράσινο ίδρυμα, δημιουργώντας την Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ως μια κοινή προσπάθεια διαφύλαξης του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου.
 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία- συνέργεια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, του Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΔΕΠΠ) και του Ιδρύματος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ στην Ελλάδα και περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων – ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνώμων σε θέματα πολιτικής και τεχνογνωσίας διαχείρισης υδατικών πόρων σε ό,τι αφορά τις πηγές, τους τρόπους επεξεργασίας και την κατανάλωση, τη δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών....


Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα γίνουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ αποτελεί απότοκο των συμπερασμάτων της έρευνας «Απο-τιμώντας το Νερό»,  που διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS το 2012 με άξονα την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης- εκπαίδευσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών και των δήμων. Η πρώτη συνάντηση έγινε στον Βόλο στις 20 Μαρτίου 2013... δυό μέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου