Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

21 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  - 21 Μαρτίου, καθιερώθηκε το 1971 από τον ΟΗΕ, για να καταδείξει την ανάγκη για προστασία των δασών. 
 Η ζωτική σημασία των δασών για την διατήρηση της βιόσφαιρας στον πλανήτη είναι πλέον προφανής, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και για τον κάθε σκεφτόμενο άνθρωπο. Τα δάση κατά το 15ο  αιώνα κάλυπταν περίπου τη μισή έκταση της γης, ενώ σήμερα  καλύπτουν περίπου το 32% της χερσαίας επιφάνειάς της με συνεχή μείωση. Τώρα περισσότερο από ποτέ, μας αφορά κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με την κλιματική αλλαγή να τα επηρεάζει, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δάση προσφέρουν το ζωτικό φιλτράρισμα της ατμόσφαιρας από βλαβερά σωματίδια και αέρια, στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων και συνθηκών ερημοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας, στον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και στην καθαρότητα του νερού, στην αναψυχή του επισκέπτη και στη δημιουργία συνθηκών ψυχικής ισορροπίας στο σύγχρονo άνθρωπο.
Κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια εκτάρια δάσους εξαφανίζονται από την επιφάνεια της γης!  Το ΥΠΕΚΑ σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και η Ειδική Γραμματεία Δασών, χρηματοδοτούν έργα προστασίας και ανάδειξης των δασών της χώρας, λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της λαθροϋλοτομίας και την διακίνηση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, ολοκληρώνουν σύντομα τη κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της δασικής νομοθεσίας.  Το ΥΠΕΚΑ σήμερα με την ανακοίνωση του, τονίζει ότι ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός... Επανειλημμένα στήριξε τις παραδασόβιες κοινωνίες και συνέβαλε στην ανάπτυξη των ευαίσθητων ορεινών περιοχών, διαχειρίστηκε αειφορικά τα δασικά οικοσυστήματα, τόσο ως πλουτοπαραγωγικό πόρο όσο και ως πόρο αναψυχής.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος  δήλωσε τη βούληση του να προχωρήσει στη λήψη μέτρων δασικής πολιτικής, που θα οργανώσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δασική διοίκηση και θα διαμορφώσουν ένα ουσιαστικότερο πλαίσιο για τη δασική ανάπτυξη και τη δασοπροστασία. Παράλληλα φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η πιστοποιημένη υλοτομία, η οργανωμένη κτηνοτροφία, οι ήπιες μορφές τουρισμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου