Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

TIP OF THE DAY - Προσοχή στις ετικέτες των ψαριών

Fish labels  ετικέτες στα ψάρια

Είναι τα γεγονότα σήμερα, που μας κάνουν να χτυπήσουμε το καμπανάκι του συναγερμού. Το ψάρι  είναι τόσο σημαντικό για τη διατροφή μας και ήδη από το 1980 η ζήτηση του προς κατανάλωση έχει σχεδόν διπλασιαστεί... Αποτέλεσμα πληθυσμοί ψαριών παγκοσμίως να κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Σε όλο τον κόσμο περισσότερο από 200 εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται με την αλιεία, τα εμπορικά προϊόντα & δραστηριότητες ως  επαγγελματική ενασχόληση. Όμως οι εκθέσεις και οι μελέτες είναι δραματικές για όσα εξελίσσονται στους ωκεανούς, και καμπάνιες προσπαθούν να αφυπνίσουν τους καταναλωτές  για να γίνουν πιο προσεκτικοί και λογικοί. Να αγοράζουν ψάρι και θαλασσινά με καθαρή συνείδηση και γνώση, προσέχοντας τις ετικέτες στα προϊόντα...

Σας παραθέτω μερικές επίσημες ετικέτες
Friend of the Sea
Fishing only not overfished species with methods which minimize by-catch.
Dolphin-safe
Label for the method of fishing which
protects dolphins; often found on preserved food such as canned tuna.
MSC (Marine Stewardship Council)
WWF's label for sustainable fishing. Critics point out MSC's tolerance for the use of bottom trawls.

Fair-Fish
Strict rules in line with animal protection, fair trading and sustainability.
So far no offer on the market yet.
Fish 4 Future
Fish and seafood products from sustainable fishing methods and aquaculture.

AquaGAP
AquaGAP is a certification programme for Good Aquaculture Practices.