Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Δελφίνια βοηθούν τραυματισμένο δελφίνι – New Scientist

Τα δελφίνια είναι το δεύτερο πιο έξυπνο είδος στον πλανήτη Γη

Video - Dolphins Team up to rescue injured companion