Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

SAVE THE BEES! ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ!


Give Bees A Chance – No GMOs, no pesticides

Οι μέλισσες πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο κι αν συνεχιστεί το 1/3 των σοδειών θα εξαφανιστεί. Το θέμα των μελισσών & της μελισσοκομίας απασχόλησε στις 21 Ιανουαρίου την Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ σχετικά με τις πραγματικές απειλές για τον τομέα και την επιβίωσή τους. Το ένα θέμα αφορά την απότομη αύξηση στη θνησιμότητα των μελισσών στην ΕΕ λόγω της εκτεταμένης χρήσης των φυτοφαρμάκων και το άλλο ζητά την επιτακτική προστασία των μελισσών και των μελισσοκόμων από τη μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ξεκίνησε νέα καμπάνια της Ομάδας των Πρασίνων, όπου καλεί την ΕΕ να δώσει μια ευκαιρία στις μέλισσες! Υποστηρίζουν τις αναφορές των μελισσοκόμων και απαιτούν ένα τέλος στις αρνητικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και των ΓΤΟ στις μέλισσες και τα συναφή προϊόντα διατροφής.